Διεθνής Έκθεση Video Art: Ανοιχτή Πρόσκληση για Καλλιτέχνες

09-01-2017 11:40

Ανοιχτή πρόσκληση για βίντεο ή παραστάσεις που διερευνούν τις ορμόνες, τις ιατρικές τεχνολογίες, τη σεξουαλικότητα, το φύλο και τις μετατροπές του σώματος.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Για περισσότερες πληροφορίες: transitionalstates.com/opencall

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανοιχτή πρόσκληση, επικοινωνήστε με: infotransitionalstates@gmail.com

 Επιστροφή