Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Δράσεις - Εκδηλώσεις


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Για την εύρυθμη λειτουργία, ανάπτυξη και προώθηση του εργαστηρίου κρίνεται απαραίτητη και θεωρείται δεδομένη η ενεργή συμμετοχή σε δράσεις σχετικές με τα ερευνητικά θέματα που πραγματεύται το εργαστήριο. Επιπρόσθετα, δομικό στοιχείο λειτουργίας αποτελεί η διοργάνωση ημερίδων, workshops, και φεστιβάλ με σκοπό την κοινωνική δικτύωση και εξωστρέφεια της πανεπιστημιακής κοινότητας και έρευνας σε ενδιαφερόμενους.

Πέραν των προαναφερθέντων πρωταρχικό στόχο του εργαστηρίου αποτελεί η διοργάνωση φιλοξενίας καλλιτεχνών (artist residencies) από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο παρακολούθησης σειράς σεμιναρίων, workshops, κλπ.

Ακόμη, σημαντική είναι η διενέργεια σεμιναρίων, διαλέξεων και προγραμμάτων με στόχο την κατάρτιση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τους τομείς των οπτικοακουστικών τεχνών και της χρήσης αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δράσεις όπως αυτές θα αναπτύξουν οικονομικά όχι μόνο την πόλη της Κέρκυρας αλλά και την ευρύτερη περιοχή καθώς θα αποτελέσουν πόλο έλξης και ενδιαφέροντος μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα. Τα μέλη του Εργαστηρίου έχουν σημαντική εμπειρία σε δράσεις τέτοιας φύσης και έχουν την πρόθεση να δραστηριοποιηθούν περαιτέρω σε αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που τους προσφέρονται μέσω της κοινής συνιστώσας του εργαστηρίου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

Η συμμετοχή του εργαστηρίου σε δράσεις οπτικοακουστικής έκφρασης συνεπάγεται την αυξανόμενη παρουσία του ΤΤΗΕ στον χώρο της δημιουργίας και παραγωγής και, ως αποτέλεσμα, την αυξημένη προβολή του ΤΤΗΕ στον επαγγελματικό οπτικοακουστικό τομέα. Επιθυμία είναι να δοθεί ώθηση στην αναγνωρισιμότητα του πτυχίου πανελλαδικά και η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών εξασφάλισης της απορροφητικότητας πτυχιούχων στην αγορά εργασίας. Επίσης, προάγοντας, μέσα από ερευνητικές-εκπαιδευτικές-πολιτισμικές δράσεις, τους τομείς της παραγωγής Οπτικοακουστικών Τεχνών και Διαδραστικών Μέσων, το εργαστήριο θα έχει επιπρόσθετες ευκαιρίες συμμετοχής σε ειδικά προγράμματα και διαγωνισμοί, όπως του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020.