Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Εκπαίδευση


Τα μέλη του Εργαστηρίου Διαδραστικών Τεχνών εκτός από την ανάθεση μαθημάτων σε προπτυχιακό επίπεδο, συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και διαλέξεις και συνεισφέρουν στη διδασκαλία μαθημάτων σε άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου ή τμημάτων άλλων Πανεπιστημίων.