Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Προπτυχιακά Μαθήματα


Σε επίπεδο Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας, στα μέλη του εργαστηρίου έχει γίνει ανάθεση των εξής μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών:

• Χώρος και Οπτικοακουστικά Μέσα Ι και ΙΙ
• Βίντεο Τέχνη
• Εγκαταστάσεις και Οπτικοακουστικά Μέσα
• Τεχνικές Βιντεοσκόπησης
• Εικαστική επένδυση ήχου
• Διαδραστικά Οπτικοακουστικά Συστήματα
• Διαδικτυακή Επικοινωνία
• Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων
• Διάδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή
• Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου
• Σχεδιασμός Οπτικοακουστικών Έργων
• Διαδραστικά Πολυμέσα Ι & ΙΙ
• Εφαρμοσμένα Πολυμέσα
• Πειραματικά Πολυμέσα
• Επιχειρηματικότητα και Τέχνη
• Μοντάζ Κινούμενης Εικόνας
• Τέχνη Διαδικτύου
• Φιλοσοφία και Αισθητική των Μέσων I & II
• Θεωρία της Επικοινωνίας I & II
• Σημειολογία των Πολυμέσων I & II
• Διαδραστικά Συστήματα Εκπαίδευσης-Ψυχαγωγίας
• Εισαγωγή στην Ιστορία & Θεωρία του Κινηματογράφου
• Επεξεργασία-Σύνθεση Ψηφιακής Εικόνας
• Τρισδιάστατα Γραφικά
• Εμψύχωση Εικόνας Ι & ΙΙ
• Τρισδιάστατα Μοντέλα
• Εμψύχωση Τρισδιάστατων Μοντέλων
• Ψηφιακή Σύνθεση Εικονικών Περιβαλλόντων
• Ψηφιακή Επανασύνθεση Κινούμενης Εικόνας

 

Επιπρόσθετα, σημαντική κατάκτηση των διδασκόντων που συμμετέχουν στο ερευνητικό έργο του εργαστηρίου είναι η επίσημη παρακολούθηση των μαθημάτων τους στο προπτυχιακό πρόγραμμα του ΤΤΗΕ από φοιτητές άλλων Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπως το “Μοντάζ Κινούμενης Εικόνας” από προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Μουσικών Σπουδών ή η “Εισαγωγή στην Ιστορία και Θεωρία του Κινηματογράφου” από φοιτητές του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας, του Τμήματος Ιστορίας και του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας.