Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Έμφυλη Ισότητα


Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης του Εργαστηρίου Διαδραστικών Τεχνών με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon Europe, το εργαστήριο αναλαμβάνει την ανάπτυξη και σχεδίαση του Σχεδίου Δράσης για την Έμφυλη Ισότητα (ΣΔΕΙ). Όσον αφορά το εργαστήριο και τα μέλη του, εκτός της πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής (εδώ), αναλαμβάνουν επίσης την υποχρέωση να αναπτύξουν και να σχεδιάσουν το παρόν Σχέδιο Δράσης για την Έμφυλη Ισότητα, το οποίο:
α) βασίζεται στο (διεθνές και εθνικό) θεσμικό πλαίσιο που σχετίζεται με την ισότητα των φύλων,
β) βασίζεται στα διαθέσιμα δεδομένα ανάλυσης για το φύλο στο InArts Lab,
γ) διατυπώνει τις βασικές αρχές των δράσεων που θα υλοποιηθούν κατά τα έτη 2022-2027 στο InArts Lab.

Η στοιχειοθέτηση των αναφορών περί της έμφυλης κατανομής του προσωπικού του εργαστηρίου έγινε με τη συνεργασία των μελών του εργαστηρίου ενώ αντλήθηκε σχετικό πληροφοριακό υλικό από τον ιστότοπο του Εργαστηρίου Διαδραστικών Τεχνών. Επιπλέον, ζητήθηκε από τα μέλη του εργαστηρίου που απασχολούνται με διδακτικές δραστηριότητες (σύνολο 13 άτομα) η συμπλήρωση ερωτηματολογίου για δράσεις και δραστηριότητες σχετικές με τα ζητήματα φύλου. 

Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία αναφοράς των δεδομένων είναι το τρέχον έτος (Μάρτιος 2022).

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Σχέδιο Δράσης για την Έμφυλη Ισότητα
Ενημέρωση: 23-10-2023 16:15 - Μέγεθος: 653.45 KB