Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ηomo Ludens

Ιστοχώρος: https://homoludens.org/ New window

Το Homo Ludens είναι ένα οικοσύστημα που περιλαμβάνει ανθρώπους και φορείς που ενδιαφέρονται για το τρίπτυχο πόλη, παιχνίδι, πολιτισμός και την συνύπαρξη ψηφιακών και φυσικών δράσεων. Είναι ένα δίκτυο ουσιαστικά που φέρνει σε επαφή ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα, όπως καλλιτέχνες -performers, μουσικούς, κινηματογραφιστές, επιστήμονες και τεχνολόγους- computer scientists και developers, αρχιτέκτονες, πολεοδόμους, ανθρώπους των γραμμάτων και της ακαδημαϊκής κοινότητας που ενδιαφέρονται για την σύζευξη πολιτισμού, τεχνολογίας και ψυχαγωγίας στις πόλεις του αύριο. Ως νομικό πρόσωπο είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης διεπιστημονικού χαρακτήρα, που βασίζεται κυρίως στα μέλη και στις δράσεις των μελών της αλλά και σε προϊόντα και υπηρεσίες που αναπτύσσουμε εσωτερικά. Τα μέλη του Homo Ludens συνεργάζονται μεταξύ τους και έχουν τη δυνατότητα μέσω του οικοσυστήματος να δοκιμάσουν στην πράξη τις ιδέες τους και να σχεδιάσουν δράσεις ή να αναπτύξουν νέα προϊόντα. Θα λέγαμε ότι το Homo Ludens λειτουργεί ως πεδίο δοκιμών που δίνει την ευκαιρία στα μέλη του να αποδείξουν τη βιωσιμότητα της ιδέας τους πριν αναζητήσουν χρηματοδότηση για περαιτέρω ανάπτυξη. Έχουμε φτιάξει μια δυναμική δομή με ειδικούς συμβούλους με πολύ υψηλό ακαδημαϊκό προφίλ που είναι στο HL εθελοντικά για να κατευθύνουν τα νεότερα μέλη. Ψυχή του οικοσυστήματος είναι οι νέοι άνθρωποι με δημιουργικές ιδέες, υψηλούς στόχους και φιλοδοξίες αλλά προπάντων με κοινό όραμα.


Επιστροφή