Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

COM.ODD.OR

Ιστοχώρος: https://comoddor.wordpress.com/ New window

Το 2002 δημιουργείται η ομάδα Οπτικής Ενίσχυσης - COM.ODD.OR από την Σόφυ Παπαδοπούλου. Η COM.ODD.OR επικεντρώνεται στις εγκαταστάσεις πολυμέσων και τις live οπτικές παραστάσεις, στα διαδραστικά πολυμέσα και τις ψηφιακές τέχνες.Επιστροφή