Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Προσωπικό


Δεληγιάννης Ιωάννης

Δεληγιάννης Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: “Αναλογικές και Ψηφιακές Τεχνολογίες Διαδραστικών Πολυμέσων”


Προσωπική Ιστοσελίδα: http://users.ionio.gr/~yiannis/

1. Ακαδημαϊκά Στοιχεία

Τρέχουσα Ακαδημαϊκή Θέση

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Αναλογικές και Ψηφιακές Τεχνολογίες Διαδραστικών Πολυμέσων»(ΦΕΚ.795/26-8-2016, τ. Γ΄)

Εργασιακή / Ακαδημαϊκή Εξέλιξη

 • Εξέλιξη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή την 1η Σεπτεμβρίου 2016 στο γνωστικό αντικείμενο «Αναλογικές και Ψηφιακές Τεχνολογίες Διαδραστικών Πολυμέσων».
 • Ανάληψη υπηρεσίας την 17η Ιουνίου 2010 στο Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
 • Εκλογή στη βαθμίδα του Λέκτορα στο Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας την 3η Ιουλίου 2008 στο γνωστικό αντικείμενο «Διαδραστικά Πολυμέσα και Ψηφιακή Τεχνολογία».
 • Διδασκαλία αυτόνομων εβδομαδιαίων ενοτήτων στους τομείς της Κοινωνίας της Πληροφορίας στα πλαίσια ένταξης στο Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΑΜ ΕΚΔΔΑ: 363222). (10/2006 – σήμερα )
 • Συμβασιούχος διάσκων Π.Δ. 407/80 στα Τμήματα Πληροφορικής & Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου (2004 – 2010)
 • Στρατιωτικές Υποχρεώσεις, Β’ Ειδικότητα: Αναλυτής Προγραμματιστής (05/2003 – 05/2004)
 • Αυτοδύναμη Διδασκαλία του Μαθήματος Numerical Algorithms & Computation (Lent Term) και εργασία ως Βοηθός Ερευνητής (Research Assistant) στο Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο της Ουαλίας Σουώνση, Ηνωμένο Βασίλειο. (01/2003 – 04/2003)
 • Σύμβουλος προγραμματισμού, υποστήριξη εργαστηρίων φοιτητών όλων των επιπέδων (program advisory) και υποστήριξη στη διδασκαλία μαθημάτων υπό την εποπτεία του καθηγητή M. F. Webster στο Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο της Ουαλίας Σουώνση, Ηνωμένο Βασίλειο, παράλληλα με τη διαδακτορική έρευνα. (09/1997 – 12/2002)

Σπουδές

 • 7/1997–12/2002. Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη της Πληροφορικής (Ph.D Computer Science), Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, Τμήμα Πληροφορικής, (βαθμός «Άριστα») αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ως ισότιμο Ελληνικό διδακτορικό δίπλωμα, Τίτλος Διατριβής: «Διαδραστικά Συστήματα Πολυμέσων για τις Επιστήμες και τη Ρεολογία».
 • 9/1994-6/1997. Πτυχίο στην Επιστήμη της Πληροφορικής (BSc in Computer Science) Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, Τμήμα Πληροφορικής, αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ως ισότιμο Ελληνικό πτυχίο.

Τιμητικές Διακρίσεις, Βραβεία & Υποτροφίες

 • 2017 Best Paper Award, 3ο Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών για το άρθρο “ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΟΥΝ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ”
 • 2002 Τιμητική Χρηματική Βράβευση, Institute of Non-Newtonian Fluid Mechanics (INNFM).
 • 2000-2002 Υποτροφία από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας για δύο ακαδημαϊκά έτη.
 • 1998 Βραβείο (Scott Blair Award), British Society of Rheology (BSR).
 • 1997-2000 Υποτροφία από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας για τρία ακαδημαϊκά έτη.

Μέλος Επιστημονικών Συλλόγων, Μητρώα Εκπαιδευτών & Επιτροπών Συνεδρίων

• Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου European Conference on Social Media (ECSM), 2014
• Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής European Conference on Games Based Learning - ECGBL (2012, 2013, 2014)
• Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου Νέος Παιδαγωγός 2014, Αθήνα.
• Reviewer, Handbook of Research on Social Software and Developing Community Ontologies, Stylianos Hatzipanagos and Steven Warburton (Eds), IGI, New York, 2009.
• Digital Interactive Media Track Chair Memeber, 4th Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS), 2009.
• Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής, True Digital Audio Chains: Technologies and Techniques Session στα πλαίσια του συνεδρίου 6th WSEAS International Conference on Electronics, Hardware, Wireless and Optical Communications (EHAC ’07), Corfu, Greece (2007)
• Μέλος της BSR (British Society of Rheology)
• Μέλος του INNFM (Institute for Non-Newtonian Fluid Mechanics)
• Μέλος της IADIS (International Association for Development of the Information Society)
• Ενταγμένος στο Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΑΜ ΕΚΔΔΑ: ΠΑΛΑΙΟ 363222 – ΝΕΟ 010575)
• Ενταγμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΑΜ ΕΚΕΠΙΣ: ΕΑ20830) 2008-2014
• Ενταγμένος στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (28/1/2014 έως σήμερα).


Ο Αναπληρωτής καθηγητής Γιάννης Δεληγιάννης είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου και ιδρυτικό μέλος του εργαστηρίου διαδραστικών τεχνών InArts. Η έρευνα του εντάσσεται στους τομείς των διαδραστικών πολυμέσων, των αισθητηρίων συστημάτων και στην ανάπτυξη προσαρμοστικού περιεχομένου σε τομείς που περιλαμβάνουν τα Παιχνίδια Υπολογιστή, την Προσαρμοστική Μάθηση και την Τέχνη Νέων Μέσων. Η έρευνα πλαισιώνεται με την ανάπτυξη πρωτότυπων ολοκληρωμένων συστημάτων επαυξημένης, εικονικής πραγματικότητας και ολογραμμάτων τα οποία σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες διάδρασης του χρήστη με το περιεχόμενο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα Διαδραστικά Πολυμέσα, Εφαρμοσμένα Πολυμέσα, Επαυξημένη Πραγματικότητα, Εικονική Πραγματικότητα, Ολογράμματα, Παιχνίδια Υπολογιστή, Διαδραστικός Σχεδιασμός, Παραγωγή Πολυμέσων, Διαδραστικές Εγκαταστάσεις, Αισθητήρια Συστήματα και την Ανακύκλωση Αισθητηρίων Συστημάτων. Έχει δημιουργήσει προϊόντα και υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες και την εμπειρία του χρήστη, συστήματα εκπαίδευσης ψυχαγωγίας, εκπαιδευτικές εφαρμογές για άτομα με ειδικές ανάγκες, προσαρμοστικά πολυμέσα, ολογράμματα και εφαρμογές ξενάγησης μέσω διαδραστικής αφήγησης.

Ακολουθεί η κατάσταση των πιο σημαντικών δημοσιεύσεων από το Google Scholar

https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=ppxYJLEAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
Ενημέρωση: 23-07-2018 13:46 - Μέγεθος: 518.86 KB



Επιστροφή