Προσωπικό


Φλώρος Άγγελος

Φλώρος Άγγελος

Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: "Εικαστική Καλλιτεχνική Πράξη με έμφαση στις Οπτικοακουστικές Διαδραστικές Εγκαταστάσεις"

Επιστροφή