Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Προσωπικό


Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας

Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας

Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: “Διαδικτυακή Επικοινωνία (Νέα Μέσα)”


Προσωπική Ιστοσελίδα: http://users.ionio.gr/~agiannak/

Ο Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου διδάσκει μαθήματα σχετικά με την επικοινωνία στο Διαδίκτυο και τις τεχνολογίες του Ιστού. Είναι κάτοχος πτυχίου στα Οικονομικά από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και προπτυχιακού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι, επίσης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Λογική από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Η διδακτορική του διατριβή με θέμα την προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό υποστηρίχθηκε το 2005 στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η αρχιτεκτονική πληροφοριών, η θεωρία υπερκειμένου, η ανάπτυξη εφαρμογών στο Διαδίκτυο, τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, καθώς και ζητήματα ευχρηστίας και προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται ιδιαίτερα με εφαρμογές διαδικτύου ακαδημαϊκού & καλλιτεχνικού περιεχομένου.


A. Δημοσιεύσεις:

1. Επιστημονικά περιοδικά με κριτές (επιλογή από πρόσφατα)

Soulis, Konstantinos, Varlamis, Iraklis, Giannakoulopoulos, Andreas & Filippos Charatsev (2013) ‘A tool for the visualization of public opinion’, International Journal of Electronic Governance (IJEG), Vol. 6 No. 3, 2013, pp. 218 - 231, Inderscience Publishers, 2013. DOI: 10.1504/IJEG.2013.058404.

Kodellas, S., Papastavrou, N., Giannakoulopoulos, A. & Koutsompolis, D. (2013), 'Journalists’ victimization experiences and fear of crime at work: Results of a questionnaire survey from Greece and Cyprus', European Journal of Communication (EJC), August 2014 vol. 29 no. 4, pp. 480-494, Sage Publications. DOI: 10.1177/0267323114531505.

Γιαννακουλόπουλος, Ανδρέας, Από τη Διάδραση στη Συμμετοχή: Σχολιάζοντας τους Προσδιοριστικούς Παράγοντες των Νέων Μέσων, Ζητήματα Επικοινωνίας 18-19 (2014).

Kostarikas, Ι., Konstantinou, N., Varlamis, I. & Giannakoulopoulos, Α., (2013) ‘Challenges from implementing Blended Learning in a 3D Multiuser Virtual Environment’, eLearning papers ‘Learning in cyber-physical worlds’, no 39, July 2014, pp 3-11, ISSN: 1887-1542 (2014).

Drossos, K., Floros, A., Giannakoulopoulos, A. and Kanellopoulos, N. (2014) 'Investigating the Impact of Sound Angular Position on the Listener Affective State', IEEE Transactions on Affective Computing, vol. 6, no. 1, January-March 2015, pp27-42, DOI: 10.1109/TAFFC.2015.2392768.

2. Βιβλία/μονογραφίες

-

3. Πρακτικά συνεδρίων με κριτές (επιλογή από πρόσφατα)

Drossos, Konstantinos, Giannakoulopoulos, Andreas & Floros, Andreas (2012) “Διαδικτυακή πλατφόρμα εκτίμησης συναισθημάτων από ηχητικά δεδομένα”, in Proceedings of the 6th International Conference ACOUSTICS 2012, October, 2012, Corfu, Greece, pp 250-259.

Giannakoulopoulos, Andreas, Oikonomou, Stefania & Varlamis, Iraklis (2012) "Photo Sharing and Privacy on Facebook", in Proceedingsof the 8th "Colloque International Enjeux et Usages des TIC" (EUTIC 2012), October 2012, Metz, France, pp. 47-56.

Deliyannis, Ioannis, Giannakoulopoulos, Andreas & Oikonomidou, Roubini (2013) "Engineering and Design Issues in Urban-oriented Edutainment Systems", in Proceedingsof the 2013 Hybrid City Conference, May 2013, Athens, Greece, pp. 37-42.

Limniati, Laida, Giannakoulopoulos, Andreas, Oikonomidou, Roubini & Meimaris, Michalis (2013) "Usability and Social Media: The Cases of Facebook and Google Plus", in Proceedings of the 9th "Colloque International Enjeux et Usages des TIC" (EUTIC 2013), October 2013, Waterford, Ireland.

Drossos, K., Floros, A., and Giannakoulopoulos, A. (2014) ‘BEADS: A Dataset of Binaural Emotionally Annotated Digital Sounds’ In Proceedings of the 5th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2014), Chania, Crete, Greece, July 7-9, 2014.

4. Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

Γιαννακουλόπουλος, Ανδρέας (2011). “Τυποποίηση και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Τόπων”, στο Αποστολάκης, Ιωάννης (επιμ.), Συνεργατικό Διαδίκτυο και Κοινωνία, Αθήνα: Παπαζήσης, σσ. 73-106.

Giannakoulopoulos, Andreas, Varlamis, Iraklis & Kouloglou, Stelios (2012) "Technology and Journalism: Conflict and Convergence at the Production Level". In E. Siapera, A. Veglis (eds), "The handbook of global online journalism", Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012, pp. 290-308.

5. Άλλες εργασίες

ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Bottis, Maria, & Giannakoulopoulos, Andreas (2013), Honorary Volume for Evi Laskari, Proceedings of the 5th International Conference on Information Law ICIL 2012 - Equity, Integrity & Beauty in Information Law & Ethics, pp. 1-898, Nomiki BiBliothiki, Athens, Greece.

Μπότη, Μαρία, & Γιαννακουλόπουλος, Ανδρέας (2013), Πρακτικά Διεπιστημονικού Συνεδρίου «Ιστορία της Πληροφορίας: Σημεία αναφοράς από τον πάπυρο στο ηλεκτρονικό έγγραφο», Μάιος 2013, σσ. 1-680, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα (2014).

B. Καλλιτεχνικό - δημιουργικό έργο:

1. Φιλμογραφία -

2. Ατομικές Εκθέσεις -

3. Θεματικές Εκθέσεις -

4. Ομαδικές Εκθέσεις -

5. Άλλο Δημιουργικό Έργο

 

Επιλεγμένα Έργα Εφαρμογών Διαδικτύου Ακαδημαϊκού & Καλλιτεχνικού Περιεχομένου

• Δικτυακός κόμβος Ιονίου Πανεπιστημίου

Διαθέσιμο: http://www.ionio.grNew window

• Ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδας ΕΔΩ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑ

Διαθέσιμο: http://edopanepistimio.uoa.gr/New window

• Διαδικτυακή πύλη «Ναυτιλιακή Ιστορία»

Διαθέσιμο:http://www.marehist.gr/New window

Αρχείο «Ιστορία της πόλης και κτιριοδομίας μετά τον 16ο αιώνα»

Διαθέσιμο: http://hocp.gr/New window

Πρόγραμμα «ΜΑΘΗΣΗ 2.0» και Δράση «ΜΑΘΗΣΗ 2.0 plus»

Διαθέσιμο: http://mathisi20.gr/New window

Διαδικτυακή Πύλη «BlackSea»

Διαθέσιμο: http://blacksea.gr/New window

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «SIVA PROJECT»

Διαθέσιμο: http://siva-project.eu/New window

Ηλεκτρονικό περιοδικό «MOUSIKOS LOGOS»

Διαθέσιμο: http://m-logos.gr/New window

Διεθνές Συνέδριο "Information Law and Ethics (ICIL)"

Διαθέσιμο:http://icil.gr/New window

Διαδικτυακή Πύλη «Ηλεκτρονικό Δελτίο Οικονομικής Ιστορίας - ΗΔΟΙΣΤΟ»

Διαθέσιμο: http://hdoisto.gr/New window

• Δικτυακός κόμβος «The Britonians in the Eastern Mediterranean»

Διαθέσιμοhttp://britonian.eu/New window

Δικτυακός κόμβος «Animart Greece - Βιωματικό Σχολείο Τεχνών»

Διαθέσιμο: http://animartgreece.eu/ New window

Διαδικτυακή Πύλη «Aphrodite Project»

Διαθέσιμο: http://aphrodite-project.eu/ New window

Δικτυακός κόμβος «Athens Animation Festival»
Διαθέσιμο: http://athensanimfest.eu/ New window
Επιστροφή