Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Προσωπικό


Κάτσενου Ρένα

Κάτσενου Ρένα

Μέλος του Κόμβου Υβριδικών Τεχνών.
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια (2022-τώρα)


Η έρευνα που διεξάγω εστιάζει στο πεδίο αλληλεπίδρασης ανθρώπων ρομπότ στο χώρο του νηπιαγωγείου. Το θεωρητικό υπόβαθρο τη έρευνας αντλεί από την κοινωνιολογία της καθημερινότητας, τη θεωρία της δομοποίησης, τη φιλοσοφία του νου, τη θεωρία του κονστρουκτιβισμού, τη σημειωτική θεωρία, τη σημειωτική πολυμέσων, τη θεωρία της επικοινωνίας και τη φαινομενολογία. Οι έννοιες «εν-σωμάτωση», «καθημερινές τελετουργίες» και «ρουτίνες» αποτελέσαν τα βασικά φίλτρα του ερευνητικού φακού εστίασης μέσω των οποίων ξεκίνησα την προσέγγιση του θέματος. Επέλεξα τις συγκεκριμένες έννοιες διότι σε επίπεδο διδακτορικής έρευνας, παρατήρησα oτι τα νήπια παίζοντας σε καθημερινή βάση στα σπίτια τους με το κινητό των γονιών τους και το tablet τους ένα παιχνίδι με ήρωες τους Lego Ninjago, εν-σωμάτωσαν στάσεις και συμπεριφορές από τους αγαπημένους τους ήρωες οι οποίες διαφοροποιούταν και έρχονταν σε σύγκρουση με το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του νηπιαγωγείου (Κάτσενου 2021). Τα νήπια δηλαδή μιμούμενα τη δυναμική συμπεριφορά των Lego Ninjago προσπάθησαν να αντισταθούν στο δασκαλοκεντρικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αντιδρώντας δυναμικά και ομαδικά στις οργανωμένες δραστηριότητες  και επιδιώκοντας τη παράταση του χρόνο που έπαιζαν ελεύθερα και οργάνωναν τα ίδια το παιχνίδι τους χωρίς τη καθοδήγηση της νηπιαγωγού. Σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκαναν πολλοί γονείς και εκπαιδευτικοί τα παιδιά είχαν αποκτήσει σχέση εξάρτησης με τα tablet. Εάν λοιπόν τα νήπια συνδέθηκαν στενά με τα tablet και τα κινητά τηλέφωνα των γονιών τους, κάνοντας καθημερινή ρουτίνα ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, τότε ίσως θα μπορούσαν να συνδεθούν και με ένα ρομπότ ή ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο θα παρέχει περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Εστιάζοντας την έρευνα στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης θα επιδιώξω να αναδείξω τα χαρακτηριστικά που ευνοούν την αλληλεπίδραση ανθρώπων ρομπότ στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Η έρευνα στο πεδίο της αλληλεπίδρασης ανθρώπου – ρομπότ θα ήταν ανολοκλήρωτη χωρίς την οπτική του φύλου. Οι Alesich & Righy 2017 υποστηρίζουν ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ πιθανόν να αλλάξουν την ιδέα που έχουμε για το φύλο και το ανθρώπινο σώμα.
Επιστροφή