Προσωπικό


Κληματσάκη Στυλιανή-Άννα

Κληματσάκη Στυλιανή-Άννα

Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας σε θέματα Τέχνης και Επιστήμης.
Υποψήφια Διδακτόρισσα του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.


Προσωπική Ιστοσελίδα: https://avarts.ionio.gr/gr/department/people/667-klimatsaki/Επιστροφή