Προσωπικό


Κολλιοπούλου Ελένη

Κολλιοπούλου Ελένη

Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας σε θέματα Τέχνης και Επιστήμης.
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια (2020-τώρα)


Προσωπική Ιστοσελίδα: https://avarts.ionio.gr/gr/department/people/665-kolliopoulou/Επιστροφή