Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Προσωπικό


Λογκάκη Ιωάννα

Λογκάκη Ιωάννα

Μέλος του Κόμβου Υβριδικών Τεχνών.
Πτυχιούχος του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.


Η Ιωάννα Λογκάκη σπούδασε Οπτικοακουστικές Τέχνες στο Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, ασχολείται επαγγελματικά με τη γραφιστική και εξειδικεύεται στο σχεδιασμό της οπτικής εταιρικής ταυτότητας καθώς και στο σχεδιασμό εμπορικών και ακαδημαϊκών εκδόσεων. Μεταξύ άλλων έργων, έχει σχεδιάσει την εταιρική ταυτότητα του εργαστηρίου InArts καθώς επίσης είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό της οπτικής ταυτότητας και των εκδόσεων του συνεδρίου Ταμπού-Παράβαση-Υπέρβαση στην Τέχνη και την Επιστήμη.

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Δημιουργικός επικοινωνιακός σχεδιασμός ενός ερευνητικού εργαστηρίου. Η περίπτωση του InArts"
Επιβλέπουσα: Νταλίλα Ονοράτου

Στο πλαίσιο του επικοινωνιακού σχεδιασμού με στόχο την προβολή και την προώθησή του ερευνητικού εργαστηρίου In.Arts, πραγματοποιήθηκε μελέτη του κοινού – στόχου, των  επικοινωνιακών αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων του φορέα. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν οδήγησαν στη δημιουργία της οπτικής εταιρικής ταυτότητας, η οποία εκφράζει την ιδιότητα, το έργο, τα ερευνητικά εργαλεία και το σκοπό του εργαστηρίου. Η σύσταση οπτικής εταιρικής ταυτότητας έχει ως άξονά της το λογότυπο το οποίο δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις αρχές της οπτικής επικοινωνίας και με γραφιστικά πρότυπα. Με βάση αυτές τις αρχές, προτάθηκαν επιπλέον εφαρμογές που ανταποκρίνονται στις επικοινωνιακές ανάγκες του εργαστηρίου, όπως αυτές ορίστηκαν στην συγκεκριμένη εργασία.
Επιστροφή