Προσωπικό


Ψαρράς Βασίλειος

Ψαρράς Βασίλειος

Μεταδιδακτορικός ερευνητής , Διδάσκων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας με γνωστικό αντικείμενο: "Χώρος και Οπτικοακουστικά Μέσα". 


Προσωπική Ιστοσελίδα: http://billpsarras.tumblr.com

Σπουδές / Εκπαίδευση

2017-19: Μεταδιδακτορικό (Post Doc), Τέχνη & Γεω-Ανθρωπιστικές Σπουδές, Ιόνιο Παν/μιο *
2015: Διδακτορικό (Ph.D), Τέχνη & Τεχνολογία, Goldsmiths University of London
2010: Μεταπτυχιακό (MA), Ψηφιακές Τέχνες, University of the Arts London
2009: Πτυχίο, Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Παν/μιο

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Βίντεο Τέχνη, Οπτικοακουστικές Εγκαταστάσεις, Ψηφιακή Τέχνη
 • Ψυχογεωγραφία, Αισθήσεις και Site-Specific Performance
 • Σύγχρονη Τέχνη και Πόλη
 • Συναισθηματικές Γεωγραφίες / Θεωρίες Χώρου και Τόπου
 • Γεω-Ανθρωπιστικές Σπουδές

Ενδεικτικοί Τίτλοι Μαθημάτων

 • Εγκαταστάσεις και Οπτικοακουστικά Μέσα
 • Χώρος και Ανθρώπινη Φιγούρα
 • Χώρος και Οπτικοακουστικά Μέσα

Καλλιτεχνική / Εκθεσιακή Δραστηριότητα

Τα έργα του προσεγγίζονται μέσα από οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις, βίντεο/ψηφιακή τέχνη, περιπατητική performance, ποίηση και μουσική. Έχουν παρουσιαστεί σε πάνω από 60 εκθέσεις σε διεθνή φεστιβάλ (Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία) και σε ομαδικές εκθέσεις (Μουσείο Μπενάκη, Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών Ιδρύματος Ωνάση, ROOMS2013, MOVEWITH(OUT), WPA Experimental Media) όπως επίσης και πολιτιστικούς φορείς (Royal Academy Summer Exhibition, Goethe Institute Art Up, Storefront of Art & Architecture New York). Το 2017 θα κυκλοφορήσει η πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο ‘Τούνδρα’ από τις Εκδόσεις iWrite.

 

Ερευνητική Δραστηριότητα

Η έρευνά του έχει παρουσιαστεί σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά, συνέδρια (ISEA2013, Leonardo Electronic Almanac The MIT Press, Emotional Geographies, Hybrid City, NECS, AES κ.α.), συμπόσια και άρθρα σε διεπιστημονικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο.

 

Επιλεγμένες Διακρίσεις

 • 2017: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής με Υπότροφία από το ΙΚΥ [2017-2019] (Ελλάδα)
 • 2017: Έκδοση ποιητικής συλλογής ‘Τούνδρα’, Εκδόσεις iWrite (Ελλάδα)
 • 2014: Προσκεκλημένος επίτιμος ομιλητής – University of Chichester (Αγγλία)
 • 2013: Πρόσκληση για εικαστικό έργο – Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών (Ελλάδα)
 • 2013: Υπότροφος της Κρατικής Βρετανικής Υποτροφίας AHRC (Αγγλία)
 • 2013: 1ο βραβείο πειραμ. βίντεο – Cinematique UK Student Film Fest (Αγγλία)
 • 2012: Προσκεκλημένος εικαστικός του Goethe Ins., ‘Art Up’ Media arts project (Ελλάδα)
 • 2010: Επιλογή έργου για την Summer Exhibition – Royal Academy of Arts (Αγγλία)

* Τίτλος PostDoc: Η διεπιστημονική και διακαλλιτεχνική συμβολή της περιπατητικής performance στις Γεω-Ανθρωπιστικές Σπουδές (GeoHumanities)
Επιβλέπουσα στην παρούσα έρευνα: Dalila Honorato (Επίκουρη Καθηγήτρια, Τεχνών Ήχου & Εικόνας)

Η παρούσα μεταδιδακτορική πρόταση στοχεύει στην διεπιστημονική και διακαλλιτεχνική έρευνα πάνω στην σύζευξη της σύγχρονης οπτικοακουστικής τέχνης και περιπατητικής performance με το ανερχόμενο πεδίο των ‘Γεω-Ανθρωπιστικών σπουδών’, το οποίο αναδεικνύει δημιουργικές πτυχές της γεωγραφικής και χωρικής στροφής στην σύγχρονη τέχνη και τις ανθρωπιστικές σπουδές.

Έχοντας ως αφετηρία επιλεγμένα αποτελέσματα της διδακτορικής διατριβής (2014, Αγγλία), το ερευνητικό πλαίσιο της τωρινής έρευνας εστιάζει σε τρεις θεματικούς πυλώνες: i) την περαιτέρω έρευνα πάνω στις εικαστικές περιπατητικές πρακτικές στην πόλη και τον δημόσιο χώρο [έμφαση στις έννοιες του πλάνητα (flaneur) και της ψυχογεωγραφίας (psychogeography)], ii) τον διεπιστημονικό ερευνητικό τομέα των Αισθητηριακών σπουδών (Sensory Studies) και iii) το νέο πεδίο των Γεω-Ανθρωπιστικών σπουδών (GeoHumanities). Επηρεάζεται από την κριτική ματιά των Walter Benjamin, Michel de Certeau, Tim Creswell, Henri Lefebvre, Tim Ingold και άλλων πάνω στην πολιτισμική θεώρηση του τόπου, του χώρου, των χωρικών πρακτικών στην πόλη - δημιουργώντας έναν διάλογο με την χωρική (spatial) και γεωγραφική (geo-) στροφή σε σύγχρονα παραδείγματα της τέχνης και ανθρωπιστικής σκέψης. Σε εικαστικό πλαίσιο επηρεάζεται από παρόμοια παραδείγματα συνδυασμού επιτελεστικής περιπατητικής πράξης, επιτόπιας τέχνης και εγκαταστάσεων μικτής τεχνικής.

Συγκεκριμένα, μέσα από τον συνδυασμό καλλιτεχνικής πράξης και θεωρητικής ματιάς, σκοπεύει να αναδείξει τρόπους όπου η εικαστική πράξη και τα οπτικοακουστικά μέσα μπορούν να συμβάλουν στην δημιουργία προσωπικής “επιτόπιας ποίησης” (site specific poetics) η οποία αναδεικνύεται ως δυναμικός αστερισμός performance, εγκαταστάσεων και ποίησης στον εκάστοτε τόπο, μέσα από την δημιουργική παρουσία της τεχνολογίας. Έχοντας βασικό οδηγό την σημειολογική έννοια του αντικειμένου (found object, τεχνολογία) ως συν-διαμορφωτή της περιπατητικής πράξης ή εγκατάστασης στον χώρο, η έρευνα σκοπεύει να αναδείξει μέσα από καλλιτεχνική πράξη την σχέση επιτέλεσης και επιτόπιας ποίησης στον τόπο - με διακαλλιτεχνικό τρόπο (εγκατάσταση, τεχνολογία, performance) - με σκοπό την ανάδειξη μιας οπτικοακουστικής / ψηφιακής ‘γεω-ποιητικής’ (geopoetics).

Η σημασία της συγκεκριμένης έρευνας έγκειται στην περαιτέρω εικαστική συμβολή της στο ανερχόμενο πεδίο των Γεω-Ανθρωπιστικών σπουδών καθώς επίσης και στο να αποτελέσει κινητήριο δύναμη για μελλοντική εικαστική πράξη και θεωρητική έρευνα του πεδίου από την Ελληνική ακαδημαϊκή και καλλιτεχνική κοινότητα.
Επιστροφή