Προσωπικό


Σδρόλια Μαρία

Σδρόλια Μαρία

Διδακτορική φοιτήτρια του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.


 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

• 2012-2014: Μεταπτυχιακός τίτλος: Επιστήμες της Αγωγής - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Επιστημών της Αγωγής. Πράξη αναγνώρισης ισοτιμίας προς τους απονεμόμενους από τα ελληνικά Α.Ε.Ι. τίτλους (Αρ. 48-2294/20-11-2014 Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

• 2006-2012: Πτυχίο Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τίτλος πτυχιακής εργασίας: Ανάπτυξη και πειραματικός έλεγχος εκπαιδευτικής πολυμεσικής εφαρμογής αξιοποίησης οπτικοακουστικού υλικού με σκοπό τη βελτίωση της ικανότητας αναγνώρισης συναισθημάτων σε άτομα με Υψηλής Λειτουργικότητας Αυτισμό (HFA) και σύνδρομο Asperger (AS). Επιτροπή επίβλεψης: Λέκτ. Γιαννακουλόπουλος Α., Καθ. Κανελλόπουλος Ν.Γ., Επικ. Καθ. Τηλιγάδης Κ. Βαθμός: Δέκα (10)

• 1996-2001: Πτυχίο Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Μετάφραση και σχολιασμός δύο κεφαλαίων του μυθιστορήματος Ερωτικές εξομολογήσεις (Τίτλος πρωτοτύπου: Die Liebeserklärungen) του Martin Walser. Επιτροπή επίβλεψης: Pick W., Επικ. Καθ. Knopp K., Επικ. Καθ. Schlumm H. Βαθμός: Δέκα(10).

Γλώσσες εργασίας: Αγγλικά - Γερμανικά

• Μάρτιος - Ιούλιος 2001: Φοίτηση με υποτροφία Erasmus στο Universität Gesamthochschule Kassel της Γερμανίας: Fachbereich Germanistik / Deutsch als Fremdsprache (DAF)

• Σεπτέμβριος 2000 - Ιανουάριος 2001: Άσκηση διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου στο University of Surrey της Μ. Βρετανίας: Department of Linguistic and International Studies

• 1993 - 1996: Απόφοιτη Κλασικού Λυκείου Βόλου με γενικό βαθμό άριστα (18 10/11)

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 

Αγγλική: Άριστη γνώση.

Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge /Certificate of Proficiency in English University of Michigan /κάτοχος επάρκειας και άδειας διδασκαλίας (φορέας έκδοσης: ΥΠ.Ε.Π.Θ)

 

Γερμανική: Άριστη γνώση.

Κάτοχος επάρκειας και άδειας διδασκαλίας (φορέας έκδοσης: ΥΠ.Ε.Π.Θ)

 

Ιταλική: Πολύ καλή γνώση.

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Γ1 (φορέας έκδοσης: ΥΠ.Ε.Π.Θ)

 

Πορτογαλική: Μέτρια γνώση.

Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β1 (φορέας έκδοσης: Universidade de Lisboa)

 

Ολλανδική: Βασική γνώση.

Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Α2 (φορείς έκδοσης: Katholieke Universiteit Leuven - Universiteit van Amsterdam)

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

• Μετάφραση από τα γερμανικά του μυθιστορήματος Κυνηγός του χρόνου ^Τίτλος πρωτοτύπου; Jägerin der Zeit) της Καthrin Lange, εκδόσεις Κέδρος, Ιούνιος 2007

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

• Φεβρουάριος - Ιούνιος 2015: Ωρομίσθια εκπαιδευτικός Καλλιτεχνικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Ιωάννη Κέρκυρας στο πλαίσιο του προγράμματος Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά που υλοποιήθηκε από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

• Νοέμβριος 2013 - Ιούνιος 2014: Ωρομίσθια εκπαιδευτικός Πολιτισμικής - Αισθητικής Αγωγής, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κέρκυρας/ Παράρτημα Λευκίμμης

• Φεβρουάριος - Ιούνιος 2013: Ωρομίσθια εκπαιδευτικός Πολιτισμικής - Αισθητικής Αγωγής, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κέρκυρας/ Παράρτημα Λευκίμμης

• 2001 - 2003: Διδασκαλία αγγλικής και γερμανικής γλώσσας σε ενήλικες και παιδιά.

 

Θέμα διδακτορικής έρευνας:

Οι ψηφιακές μορφές τέχνης στην εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Διερεύνηση της ανάπτυξης δημιουργικών δεξιοτήτων σε άτομα με νοητική υστέρηση μέσω ενός εκπαιδευτικού προγράμματος τέχνης με ψηφιακά μέσα.
Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της χρήσης των ψηφιακών μορφών τέχνης ως μέσου δημιουργικής και καλλιτεχνικής έκφρασης σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ειδικότερα σε άτομα με νοητική αναπηρία. Η διεξαγωγή της παρούσας ερευνητικής εργασίας έχει ως σκοπό να συμβάλει στην ένταξη των τεχνών στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το κύριο ερευνητικό ερώτημα εστιάζει στο αν και κατά πόσο η δημιουργική ενασχόληση με ψηφιακά μέσα μπορεί να συντελέσει στο να καταφέρουν τα άτομα με νοητική αναπηρία να ενεργοποιήσουν τις αισθήσεις τους, να διαμορφώσουν τις αισθητικές τους αξίες, να καλλιεργήσουν τις κλίσεις και τις δεξιότητές τους και να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από την ενασχόληση με την τέχνη. Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αφορά στην αξιολόγηση της προσβασιμότητας και της ευχρηστίας των ψηφιακών μέσων που χρησιμοποιούνται στην καλλιτεχνική πράξη από άτομα με νοητική αναπηρία. Μέσα από αυτήν την προσπάθεια σύγκλισης της τέχνης, της τεχνολογίας και της Ειδικής Αγωγής αναμένουμε χρήσιμα συμπεράσματα με σκοπό τη βελτιστοποίηση των εκπαιδευτικών πρακτικών, την επίτευξη καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων, την προσφορά περισσότερων ευκαιριών μάθησης και πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην τέχνη ειδικότερα, αλλά και γενικότερα στο δικαίωμα της πλήρους συμμετοχής στη ζωή.
Επιστροφή