Ομιλία της Επ. Καθηγήτριας Νταλίλας Ονοράτου, μέλους του Εργαστηρίου Διαδραστικών Τεχνών, στο a.pass Research Center [21/10/2017]

12-10-2017 12:20

Η Νταλίλα Ονοράτου, μέλος του Εργαστηρίου Διαδραστικών Τεχνών, θα παρουσιάσει την ομιλία της με θέμα 'Semiotics of the Uncanny' το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 16.00-19.00 στο a.pass Research Center.

'Semiotics of the Uncanny' will approach alternative bodies in art, sexuality and pop culture, that conjugate body alteration, medical fetish, disability aesthetics and creative ritualistic behavior, touching on subjects such as: phobia, paraphilia, teratology, prosthetics and acrotomophilia.

If the body is defined as the sum of all physical parts then individuality is composed by the uniqueness of this structure and the qualities of its elements. In a time when plastic surgery is considered a commodity within the cosmetic industry and the hype for symmetry has reached post-standardized levels, the borders between mass production and eccentricity, in what beauty is concerned, become more obvious. But it is when health issues occur that the equation changes. How can a body be defined if a physical part is missing or if it is supernumerary in the sum? Unlike some types of lizards, starfish, sea cucumbers, earthworms and salamanders, humans have a very limited capacity of self-healing. What happens to a physical part that is removed from a body separated either due to an accident or due to its dysfunction? And how does one cope with this separation as an individual and as a social being?


Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF Πρόσκληση ομιλίας
Ενημέρωση: 12-10-2017 12:21 - Μέγεθος: 565.13 KB

Επιστροφή