Πρακτικά Συνεδρίου (πρώτο μέρος): Ταμπού-Παράβαση-Υπέρβαση στην Τέχνη και την Επιστήμη 2018

15-07-2019 14:13

Το πρώτο μέρος των Πρακτικών του Συνεδρίου TTT2018 έχει κυκλοφορήσει από την Intellect Books ως ειδικό τεύχος του Technoetic Arts, τόμος 16 τεύχος 3.

Συγγραφείς (όλα τα ονόματα στα αγγλικά): Sixto Castro, Graydon Wetzler, Hege Tapio, Adam Zaretsky, Dolores Steinman - David Steinman, Matej Vakula, Sofia Falomir, Maro Pebo, Polona Tratnik, Linus Lancaster, Jenifer Wightman, Miguel Oliveros, Ebru Yetiskin, Dimitrios Traperas - Nikos Kanellopoulos and Yi-Chen Wu.

Περισσότερες πληροφορίες για το τεύχος:
https://avarts.ionio.gr/ttt/2018/en/proceedings/

Ιστοχώρος συνεδρίου ΤΤΤ:
https://avarts.ionio.gr/ttt

Πρακτικά Συνεδρίου (δεύτερο μέρος):
https://inarts.eu/gr/news/179/Επιστροφή