ΤΤΗΕ: Ταμπού-Παράβαση-Υπέρβαση στην Τέχνη και την Επιστήμη, Ανοικτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων εισηγήσεων, αφισών και καλλιτεχνικών ομιλιών για το TTT2020, Βιέννη

14-10-2019 17:45

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων εισηγήσεων, αφισών και καλλιτεχνικών ομιλιών
"ΤΑΜΠΟΥ - ΠΑΡΑΒΑΣΗ - ΥΠΕΡΒΑΣΗ στην Τέχνη και την Επιστήμη"
Προθεσμία για υποβολές προτάσεων: 31 Μαρτίου 2020
26-28 Νοεμβρίου 2020 - Die Angewandte, Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Τεχνών, Βιέννη

Το τέταρτο διεθνές συνέδριο «Ταμπού – Παράβαση - Υπέρβαση στην Τέχνη και την Επιστήμη», χαίροντας της υποστήριξης του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας από το 2016, όταν και ξεκίνησε, θα λάβει χώρα μεταξύ 26 και 28 Νοεμβρίου, στην Αυστρία, υπό τη διοργάνωση του University of Applied Arts Vienna.

Συμπεριλαμβανομένων και των παρουσιάσεων θεωρητικού περιεχομένου ή καλλιτεχνικών πρακτικών, το ΤΤΤ2020 εξακολουθεί να επικεντρώνεται: α) σε ερωτήματα γύρω από τη φύση του Απαγορευμένου και την αισθητική του Οριακού όπως αυτά εκφράζονται στην τέχνη που χρησιμοποιεί – ή εμπνέεται από – την τεχνολογία και την επιστήμη και β) στο άνοιγμα ευκαιριών για τη δημιουργική συνάντηση της τέχνης με την επιστήμη.

«Καθώς βιώνουμε ή ακόμα και στηρίζουμε μια βαθμιαία αλλά ουσιαστική διαδικασία απομάκρυνσης από τις ανθρωποκεντρικές αξίες και οντολογίες, δυνητικά η κριτική υποθάλπει μια κάποια αναταραχή. Οι καλλιτεχνικές πρακτικές θέτουν κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τις βεβαιότητές μας˙ η επιστήμη και οι ανθρωπιστικές σπουδές διαρκώς δοκιμάζουν τα όριά μας και τις απόψεις μας για τους διάφορους κόσμους με το να προωθούν προς τα εμπρός τους όρους μέσω των οποίων παράγεται η γνώση. Θα πρέπει να στοχαστούμε πάνω στις διάφορες εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία που δείχνουν να βελτιώνουν τα όρια του πώς βιώνουμε τους κόσμους και τους εαυτούς μας, αποκαλύπτοντας ενίοτε την ευθραυστότητα των κοινωνικών αξιών μας. Ταυτότητες, ιδεολογίες, πολλαπλότητες, κόσμοι και οράματα γίνονται δεκτά και απορρίπτονται, εφευρίσκονται και καταστρέφονται˙ ποιες είναι οι δυνάμεις πίσω και πέρα από αυτά;»

Υποβολές προτάσεων είναι ευπρόσδεκτες από όλα τα καλλιτεχνικά και ερευνητικά πεδία, καθώς και την καλλιτεχνική έρευνα με βάση την τεχνολογία αιχμής. Προτεινόμενα αλλά όχι αποκλειστικά θέματα είναι εκείνα που συνδέονται με: Biopunk, υβριδικότητα και αισθητική της μετάλλαξης˙ Κυβερνο-οργανισμοί, επέκταση και σωματικές τροποποιήσεις˙ Post-gender, παραβατικές ταυτότητες και κοινωνικά πρότυπα˙ Ψυχοφαρμακολογία, σωματοτεχνολογία και μετανθρωπισμός˙ Χημεία του εγκεφάλου, φυσικές μεθόδους ίασης και γνωστική βελτίωση˙ Βιοτεχνολογία, DIYbio και biohacking˙ Ηθολογία, ανθρώπινη και μη ανθρώπινη˙ Εξέλιξη, γενετική και σύγχρονη εξελικτική σύνθεση˙ Κυβερνο-ερωτισμός, τεχνολογία του σεξ και τεχνο-λαγνεία˙ Βιοπολιτική, εκτοπισμός και αντίσταση. Η προθεσμία για την υποβολή περιλήψεων είναι η 31 Μαρτίου 2020.

Τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου που συμμετέχουν στη διοργάνωση της σειράς συνεδρίων ΤΤΤ είναι: η Επίκουρη Καθηγήτρια Νταλίλα Ονοράτου, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος και ο Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος.

Επίσημος Ιστοχώρος: avarts.ionio.gr/ttt

Υποβολές προτάσεων: https://easychair.org/conferences/?conf=ttt2020

Προθεσμία για υποβολές προτάσεων: 31 Μαρτίου 2020

Περισσότερα: https://avarts.ionio.gr/tttΕπιστροφή