Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Προετοιμασία του ASH - Art, Science & Health MA programme στην Κροατία, Σερβία και Ελλάδα

06-04-2022 12:26

Από τον Φεβρουάριο του 2022, τρία πανεπιστήμια από την Κροατία, την Ελλάδα και τη Σερβία, σε συνεργασία με Κροατική ΜΚΟ, σχεδιάζουν και δοκιμάζουν ένα νέο διεπιστημονικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (Master of Arts) με την ονομασία  ASH - Art, Science & Health (Τέχνη, Επιστήμη & Υγεία).

Το ASH ΜΑ στοχεύει σε καινοτόμες διαστάσεις στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής έρευνας για την υγεία, με στόχο την ανακάλυψη, τον επανασχεδιασμό και τον εντοπισμό της συμβολής της σύγχρονης τέχνης στο κοινωνικό ευ ζην του σχετιζόμενου με την υγεία. Τους επόμενους 15 μήνες, με την ευρωπαϊκή  υποστήριξη μέσω του Erasmus Mundus, Η Ακαδημία Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου του Ζάγκρεμπ στην Κροατία, το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Ελλάδα, το Τμήμα Μέσων και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Singidunum στη Σερβία και η Κροατική ΜΚΟ KONTEJNER θα συνεργαστούν για την δημιουργία ενός νέου διεθνούς ΜΑ με στόχο την ενίσχυση του ρόλου της έρευνας και της πρακτικής των τεχνών στις ανθρωπιστικές και υγειονομικές επιστήμες και τον επαναπροσδιορισμό των κοινωνικών, περιβαλλοντικών, φιλοσοφικών, οικονομικών και βιολογικών διαστάσεων της υγείας. 

Το ASH MA σκοπεύει να εμβαθύνει σε πολλά σύγχρονα και μελλοντικά ζητήματα όπως η τεχνολογία για την υγεία, η γήρανση και η αναπηρία, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, οι ανθρώπινοι και μη ανθρώπινοι παράγοντες, οι προκλήσεις για την επιστημονική ευημερία και η ιστορία και η κουλτούρα των τελετουργιών, τα εικονικά φάρμακα, οι συνταγές και οι ανατομικές εικόνες. Το ASH MA ως μεταπτυχιακό κοινωνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος, μεθοδολογικά βασισμένου στην πρακτική και τη θεωρία, τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις και τις διατομεακές συνεργασίες και την σύμπραξη των συνεργατών σκοπεύει να φιλοξενήσει δυνατές πολυδιάστατες προσεγγίσεις στο σύνθετο πλαίσιο της θεματικής του. Με την σύγχρονη εμπλοκή, μια σειράς ειδικών και συνεργαζόμενων θεσμών υποστηρίζεται η  διάδραση καθώς και η προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη σπουδαστών, επιστημόνων, ειδικών, ερευνητών, ακαδημαϊκών και ευρύτερων συνεργατών που θα εμπλακούν με τον παρόντα σχεδιασμό.Επιστροφή