Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Πρακτικό Καταμέτρησης και Ανάδειξης Διευθυντών/ντριών Εργαστηρίων του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας

14-07-2023 12:25

Tο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), ήτοι ο Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, διενήργησε εκλογές την 12η/07/2023 από 10:00 έως 14:00, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα “ΖΕΥΣ”) του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.) για την ανάδειξη Διευθυντών/ντριών των τεσσάρων θεσμοθετημένων Εργαστηρίων του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, με θητεία από 01/09/2023 μέχρι 31/08/2026.

Βάσει του υπ΄ αρ. πρωτ. ΤΧΝ/475/23-06-2023 Πρακτικoύ Ανακήρυξης Υποψηφίων για τις θέσεις Διευθυντών/ντριών Εργαστηρίων του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, ανακηρύχθηκαν ως μοναδικοί υποψήφιοι οι:
1.Για την θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Παραστατικών Περιβαλλόντων στις Τέχνες - PEARL ο Καθηγητής κ. Ιωάννης Ζάννος.
2.Για την θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Οπτικοακουστικών Σημάτων – ΕΠ.ΟΑ.ΣΗ, ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Μιχάηλ Παναγόπουλος
3.Για την θέση της Διευθύντριας του Εργαστηρίου Διαδραστικών Τεχνών - InArts, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Νταλίλα Ονοράτου και
4.Για την θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Μουσικής Ακουστικής και Ταλαντώσεων - ΕΜΑΤ, ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Διονύσιος Κατερέλος.

Σύμφωνα με το πρακτικό:

1) Ο Καθηγητής Ιωάννης Ζάννος εκλέγεται στο αξίωμα του Διευθυντή του Εργαστηρίου Παραστατικών Περιβαλλόντων στις Τέχνες - PEARL του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

2) Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχαήλ Παναγόπουλος εκλέγεται στο αξίωμα του Διευθυντή του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Οπτικοακουστικών Σημάτων – ΕΠ.ΟΑ.ΣΗ του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

3) Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νταλίλα Ονοράτου εκλέγεται στο αξίωμα της Διευθύντριας του Εργαστηρίου Διαδραστικών Τεχνών – InArts του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

4) Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Διονύσιος Κατερέλος εκλέγεται στο αξίωμα του Διευθυντή του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Μουσικής Ακουστικής και Ταλαντώσεων - ΕΜΑΤ  του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Καθηγητής Ανδρέας ΓιαννακουλόπουλοςΕπιστροφή