Διαγωνισμός ψηφιακής καινοτομίας: The Digital Gate

22-06-2015 20:26

Σε ποιους απευθύνεται:

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή και δωρεάν και μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες από 1 έως 3 άτομα. Mπορούν να καταθέσουν την επιχειρηματική τους ιδέα όλα τα μέλη της Ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας όπως υποψήφιοι διδάκτορες, ερευνητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Επιπλέον, ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους ανθρώπους που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή που δραστηριοποιούνται στη δημιουργία, προώθηση και εμπορική αξιοποίηση εφαρμογών.

Εκπαίδευση και Mentoring

Οι ομάδες που προκρίνονται στη Φάση Β’ θα κληθούν να συμμετάσχουν σε ένα workshop προετοιμασίας σε θέματα παραγωγής καινοτόμων ιδεών (idea generation techniques) και ανάπτυξης πρωτοτύπου (prototype development) και στη συνέχεια σε μια τριήμερη εκδήλωση (Challenge) κατά τη διάρκεια της οποίας θα εξελίξουν την επιχειρηματική τους ιδέα και θα σχεδιάσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο και prototype με τη βοήθεια εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων και μεντόρων.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Η Επιστημονική Επιτροπή αξιολογεί και επιλέγει τις καλύτερες ομάδες με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης: την αξία που προσδίδει η ιδέα στην επίλυση συγκεκριμένων αναγκών/προκλήσεων, την καινοτομία της πρότασης, η πληρότητα του προτεινόμενου προϊόντος–υπηρεσίας, το στάδιο ωριμότητας και το βαθμό υλοποίησης της ιδέας, οι προοπτικές ανάπτυξης και η βιωσιμότητα της υπηρεσίας, η κοινωνικοοικονομική επίδραση της υπηρεσίας, η αγορά στόχος, η οργάνωση και ποιότητα ομάδας.

Βραβεία

Τα βραβεία περιλαμβάνουν:

Χρηματοδότηση και υποστήριξη από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για την πλήρη υλοποίηση της υπηρεσίας και αξιοποίησή της σε πραγματικό περιβάλλον
Έως 7.000€ σε μορφή υπηρεσιών και υποδομών φιλοξενίας από το Athens Center for Entrepreneurship and Innovation του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την περαιτέρω ανάπτυξη των καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων
Απευθείας πρόκριση για τη συμμετοχή στο SAP Startup Focus Program για 3 ψηφιακές καινοτόμες υπηρεσίες που θα αναδειχθούν.
TAKE THE FIRST STEP: See how SAP can help your startup take flight
3 Ομάδες που θα βραβευθούν στο διαγωνισμό θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής με προνομιακούς όρους στην αξιολόγηση της UniSystems / iQbility για νέες επιχειρηματικές δράσεις startups
Εξοπλισμό, τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση από επιλεγμένες εταιρίες πληροφορικής
Ενδεικτικοί Τομείς

Στόχος του διαγωνισμού αποτελεί η ανάδειξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων και ψηφιακών υπηρεσιών που θα προσφέρουν πρωτοπόρες λύσεις στην ευρύτερη αεροδρομιακή κοινότητα. Οι ομάδες που δεν έχουν αποφασίσει ακόμα τι θέλουν να αναπτύξουν, μπορούν να λάβουν υπόψη τους, τις παρακάτω «προκλήσεις»:

Διευκόλυνση και βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας για τα μέλη της κοινότητας του αεροδρομίου (επιβάτες, εργαζόμενοι, επισκέπτες, επιχειρήσεις, κ.α.).
Εξατομίκευση υπηρεσιών και συστήματα συστάσεων
Δυναμική επιλογή των κατάλληλων μέσων επικοινωνίας
Αποτελεσματική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social networking)
Προσαρμογή των υπηρεσιών στην τοποθεσία του επιβάτη στο αεροδρόμιο (location-based services)

 

30 Ιουνίου: Α’ Φάση – Λήξη Υποβολής προτάσεων

για περισσότερες πληροφορίες: http://thedigitalgate.gr/Επιστροφή