Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Εξωστρέφεια


Το Εργαστήριο Έρευνας Διαδραστικών Τεχνών στα πλαίσια εξωστρέφειας και ανάπτυξης των ερευνητικών του οριζόντων είναι ανοιχτό σε συνεργασίες σε επίπεδο μεταπτυχιακών, διδακτορικών και μεταδιδακτορικών σπουδών με πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε διεπιστημονικά θέματα τα οποία ενδεικτικά συμπεριλαμβάνουν: Animation & Videogames, Διαδραστικά Συστήματα Εκπαίδευσης–Ψυχαγωγίας, Εγκαταστάσεις και Οπτικοακουστικά Μέσα, Καλλιτεχνική δημιουργία με χρήση πολυμέσων και Διδακτική Οπτικοακουστικών Τεχνών.

Εκτός από τη διδασκαλία και δράση στα πλαίσια του ΤΤΗΕ, μέλη του εργαστηρίου συνεισφέρουν στη διδασκαλία μαθημάτων σε άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου ή τμημάτων άλλων Πανεπιστημίων όπως, για παράδειγμα, σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο πρόγραμμα του τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου “Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες”, στην “Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης” του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δυνητικές Κοινότητες: Κοινωνιο-Ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρμογές” στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, σε σεμινάρια Βίντεο Τέχνης και Εγκαταστάσεων στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και σε σεμινάρια μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.