Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Προφίλ


ΦΕΚ Ιδρύσεως Εργαστηρίου - Ιούνιος 2015
Ενημέρωση: 09/03/2016 - (.pdf - 343K)

Διευθυντής: Νταλίλα Ονοράτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Το εργαστήριο στεγάζεται στο χώρο του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του οποίου υποστηρίζει τη διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα. Η ερευνητική δραστηριότητα αποτελεί κεντρικό άξονα στον σχεδιασμό των δράσεων και κατευθύνσεων του εργαστηρίου τόσο σε ερευνητικό όσο και σε αναπτυξιακό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό ενθαρρύνεται η συνεργασία με μεταδιδακτορικούς ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό στελεχώνοντας δυναμικά τις υπάρχουσες ερευνητικές και διδακτικές ομάδες. Η πρωτοτυπία των διδακτορικών σπουδών με αντικείμενο την ευρύτερη καλλιτεχνική δημιουργία λειτουργεί θετικά ως προς τη μετατροπή του σε πόλο έλξης επιστημόνων και καλλιτεχνών οι οποίοι επιθυμούν να πλαισιώσουν την έρευνα τους για τα διαδραστικά μέσα και τις οπτικοακουστικές τέχνες μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον πλούσιο σε πολιτισμικά ερεθίσματα. 

Βασικό άξονα λειτουργίας του εργαστηρίου αποτελούν επίσης οι συνέργειες με ερευνητές και εργαστήρια άλλων Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου και άλλων ιδρυμάτων εντός και εκτός Ελλάδος, με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με δήμους και περιφέρειες της Ελλάδας, με καλλιτέχνες, ερευνητές καθώς και με οποιονδήποτε προάγει τις λειτουργίες του εργαστηρίου και συνάδει με τους σκοπούς και του στόχους του.

Το Εργαστήριο Έρευνας Διαδραστικών Τεχνών έχει ως αντικείμενο την οπτικοακουστική έκφραση στον ευρύτερο χώρο της τέχνης και της μαζικής επικοινωνίας, όπως περιγράφεται στον ιδρυτικό νόμο του TTHE (Ν.3255/22-07-2004). Την πρωτοβουλία για την ίδρυση του Εργαστηρίου είχαν τα εξής μέλη του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου: Μαριάννα Στραπατσάκη, Κωνσταντίνος Τηλιγάδης, Νταλίλα Ονοράτου, Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος, Γιάννης Δεληγιάννης και Τάνια Τσιρίδου.

Οι γενικοί στόχοι του εργαστηρίου συμπεριλαμβάνουν:

α. την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Προγράμματος Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών του TTHE,
β. τη συνεισφορά στην προβολή και υποστήριξη των δραστηριοτήτων του TTHE και του Ιονίου Πανεπιστημίου,
γ. τη συνεργασία κάθε μορφής με αναγνωρισμένου κύρους κέντρα ερευνών, πολιτιστικούς φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, δ. τη διοργάνωση καλλιτεχνικών ή/και διεπιστημονικών εκδηλώσεων και την παραγωγή διεπιστημονικών ή/και καλλιτεχνικών δημοσιεύσεων και εκδηλώσεων με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων δημιουργών ή/και επιστημόνων,
ε. την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ.159/27-04-1984 (Α ́53) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».

Λόγω της ιδιαίτερης φύσης του εργαστηρίου, οι ειδικοί στόχοι συμπεριλαμβάνουν:

● την παραγωγή γνώσης για την εξέλιξη της αισθητικής και της μεθοδολογίας, της τέχνης και της επικοινωνίας για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό
● το σχεδιασμό και τη δημιουργία εξελιγμένων μορφών έργων τέχνης και συστημάτων επικοινωνίας.