Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ερευνητικός Χαρακτήρας


Ο ερευνητικός χαρακτήρας του εργαστηρίου συνυπάρχει σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο μέσω του διαλεκτικού συνδυασμού των δύο στην επαναληπτική, διαμορφωτική ή πειραματική διαδικασία της δημιουργίας. Ως συνέπεια, ουσιαστικό βάρος δίνεται στην εξέλιξη των μεθόδων οπτικοακουστικής έρευνας με έμφαση στη συλλογή και ανάλυση οπτικοακουστικών δεδομένων και τη σημασιολογική τους συνεισφορά στον χώρο ως δομή και στον χρόνο ως μορφή, πέρα από την πρωτοτυπία του αποτελέσματος.

To Ερευνητικό Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνών δραστηριοποιείται στην έδρα του τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου (TTHE-ΙΠ). Το εργαστήριο καλύπτει ερευνητικούς και δημιουργικούς τομείς μοναδικούς για τα ελληνικά δεδομένα, με στόχο την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρονται στις περιφέρειες των Ιονίων Νήσων, της Δυτικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου και της Ηπείρου, τις ευρύτερες Ελληνικές συνέργειες καθώς και τις εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνατότητες. 
Η έρευνα πεδίου σε εθνικό επίπεδο έδειξε πως συναφή εργαστήρια δεν υπάρχουν καθώς τα υφιστάμενα δεν συνδυάζουν τις οπτικοακουστικές τέχνες ως σύνολο με τα διαδραστικά μέσα αλλά προάγουν ερευνητικά πεδία που σχετίζονται μεμονωμένα είτε με τις ψηφιακές τέχνες είτε με την τεχνολογία ως βασικό στοιχείο. 

Το Εργαστήριο Έρευνας Διαδραστικών Τεχνών έχει ως αντικείμενο την οπτικοακουστική έκφραση στον ευρύτερο χώρο της τέχνης και της μαζικής επικοινωνίας, όπως περιγράφεται στον ιδρυτικό νόμο του TTHE (Ν.3255/22-07-2004). Βασικός σκοπός του εργαστηρίου είναι η συνεισφορά στην ανάπτυξη της έρευνας των οπτικοακουστικών μέσων στα πλαίσια της ευρύτερης καλλιτεχνικής δημιουργίας και της μεθοδολογίας αυτής σε οτιδήποτε αφορά τη σύλληψη και την αντίληψή του, είτε καλλιτεχνικού είτε επικοινωνιακού, αποτελέσματος της χρήσης σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων παραγωγής. Ο ερευνητικός χαρακτήρας του εργαστηρίου συνυπάρχει σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο μέσω του διαλεκτικού συνδυασμού των δύο στην επαναληπτική, διαμορφωτική ή πειραματική διαδικασία της δημιουργίας. Ως συνέπεια, ουσιαστικό βάρος δίνεται στην εξέλιξη των μεθόδων οπτικοακουστικής έρευνας με έμφαση στη συλλογή και ανάλυση οπτικοακουστικών δεδομένων και τη σημασιολογική τους συνεισφορά στον χώρο ως δομή και στον χρόνο ως μορφή, πέρα από την πρωτοτυπία του αποτελέσματος.

Το εργαστήριο στοχεύει στην εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του ΤΤΗΕ σε όλα τα στάδια σπουδών στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα παρακάτω γνωστικά πεδία:
●    Βίντεο τέχνη και τέχνες του θεάματος
●    Καλλιτεχνική δημιουργία με χρήση πολυμέσων
●    Σχέση μεταξύ ήχου και εικόνας στην παραγωγή νοήματος  
●    Ζητήματα αντίληψης / νόησης στην επικοινωνία 
●    Διαδικτυωμένες παραστάσεις (cyber-performance) με χρήση πολλαπλών χρηστών
●    Θεωρία και εφαρμογές υπερκειμένου
●    Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογών διαδικτύου
●    Παραγωγή και αναπαράσταση γνώσης μέσω της δυναμικής οπτικοποίησης και ηχητικής αναπαράστασης σύνθετων βάσεων δεδομένων
●    Ανάπτυξη και σχεδιασμός διαδραστικών και πειραματικών εφαρμογών πολυμέσων 
●    Θεωρία και σχεδιασμός ηλεκτρονικών παιχνιδιών και συστημάτων εκπαίδευσης μέσω ψυχαγωγίας 
●    Θεωρία και τεχνολογία εικονικών κόσμων, ενισχυμένης πραγματικότητας και αισθητηριακής εμβύθισης 
●    Διάδραση και διεπαφή ανθρώπου / υπολογιστή
●    Διαδραστικά και αλγοριθμικά έργα τέχνης και εγκαταστάσεις
●    Θεωρία και δημιουργία τρισδιάσταση κινούμενη ψηφιακή αναπαράσταση

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου ενθαρρύνεται η έρευνα σε πεδία που συμπεριλαμβάνουν: 
α. νέες μορφές περιεχομένου τέχνης και επικοινωνίας (π.χ. διαδικτυακή τέχνη, τέχνη λογισμικού, διαδραστική διαφήμιση, εναλλακτική πραγματικότητα και άλλα),
β. εναλλακτικές μορφές διασύνδεσης που να εμπλουτίζουν την οπτικοακουστική εμπειρία (π.χ. απτική αίσθηση, συναισθησιακά περιβάλλοντα),
γ. καινοτόμα πρότυπα επιμέλειας και διαχείρισης οπτικοακουστικών και διαδραστικών έργων (π.χ. χρήση εναλλακτικών χώρων προβολής),
δ. ζητήματα που αφορούν το κίνητρο δημιουργίας του καλλιτεχνικού ή επικοινωνιακού έργου (π.χ. η πρόθεση ευαισθητοποίησης για ένα κοινωνικό ή πολιτικό ζήτημα),
ε. τη βελτίωση των διαδραστικών συστημάτων εκπαίδευσης-ψυχαγωγίας (π.χ. εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά παιχνίδια, διαδραστική λογοτεχνία, συστήματα τηλεκπαίδευσης, διαδραστικός κινηματογράφος και τηλεόραση).