Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Αναπτυξιακά Έργα


Η συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού που συνδέονται άμεσα με την παραγωγή οπτικοακουστικού ή/και διαδραστικού περιεχομένου στους ευρύτερους τομείς του πολιτισμού, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο έρευνας, δραστηριοποίησης και χρηματοδότησης του εργαστηρίου ειδικά μέσω στρατηγικών συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Επιπλέον, η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών από το εργαστήριο προς άλλους φορείς, προσφέρει την άμεση σύνδεση ανάμεσα στην ερευνητική διαδικασία και την διαδικασία παραγωγής και δίνει την ευκαιρία ολοκλήρωσης εργασιών και προγραμμάτων από εξειδικευμένο και επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό που συνδυάζει ταυτόχρονα επαγγελματική, καλλιτεχνική και ερευνητική εμπειρία. Λόγω της μειωμένης κρατικής χρηματοδότησης στα δημόσια πανεπιστήμια, η συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα δίνει επίσης την ευκαιρία επιπλέον χρηματοδότησης του εργαστηρίου αλλά και του ΤΤΗΕ στο σύνολο, στοιχεία που αποτελούν σημαντικό παράγοντα στη βιωσιμότητα και λειτουργία των προαναφερθέντων και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας για την εκτέλεση του εκάστοτε έργου.