Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Τομείς Έρευνας


Το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου συμπεριλαμβάνει:

● Βίντεο τέχνη και τέχνες του θεάματος
● Καλλιτεχνική δημιουργία με χρήση πολυμέσων
● Σχέση μεταξύ ήχου και εικόνας στην παραγωγή νοήματος
● Ζητήματα αντίληψης / νόησης στην επικοινωνία
● Διαδικτυωμένες παραστάσεις (cyber-performance) με χρήση πολλαπλών χρηστών
● Θεωρία και εφαρμογές υπερκειμένου
● Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογών διαδικτύου
● Παραγωγή και αναπαράσταση γνώσης μέσω της δυναμικής οπτικοποίησης και ηχητικής αναπαράστασης σύνθετων βάσεων δεδομένων
● Ανάπτυξη και σχεδιασμός διαδραστικών και πειραματικών εφαρμογών πολυμέσων
● Θεωρία και σχεδιασμός ηλεκτρονικών παιχνιδιών και συστημάτων εκπαίδευσης μέσω ψυχαγωγίας
● Θεωρία και τεχνολογία εικονικών κόσμων, ενισχυμένης πραγματικότητας και αισθητηριακής εμβύθισης
● Διάδραση και διεπαφή ανθρώπου / υπολογιστή
● Διαδραστικά και αλγοριθμικά έργα τέχνης και εγκαταστάσεις
● Θεωρία και δημιουργία τρισδιάσταση κινούμενη ψηφιακή αναπαράσταση