Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Δραστηριότητες


Τα μέλη του Εργαστηρίου Διαδραστικών Τεχνών ανήκουν σε εργαστήρια και ερευνητικές ομάδες άλλων πανεπιστημίων της Ελλάδας όπως το “Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ” του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (με συμμετοχή στο έργο και τις δημοσιεύσεις των ερευνητικών ομάδων “Ευχρηστία και Προσβασιμότητα” και “Ηλικιωμένοι, Νέα Ψηφιακά Μέσα και Διαγενεακή Μάθηση”).

Τα μέλη του εργαστηρίου συμβάλλουν επίσης σε διαφορετικές δραστηριότητες του ΤΤΗΕ όπως στη δημιουργία και διαμόρφωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, συνεισφέρουν στην ομαλή ροή της εφαρμογής των προπτυχιακών σπουδών μέσω της συμμετοχής σε μη θεσμοθετημένες επιτροπές όπως: Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, Επιτροπή Φεστιβάλ ΤΤΗΕ και άλλες. Με βάση τη δραστηριότητα των μελών του εργαστηρίου στο ΤΤΗΕ, σε μερικές περιπτώσεις από την πρώτη χρονιά λειτουργίας, αλλά κυρίως λόγω της συνάφειας των γνωστικών αντικειμένων που κατέχουν με το φυσικό αντικείμενο του Τμήματος είναι εμφανής η συνεισφορά τους στη διαμόρφωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.