Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Δημιουργία & Παραγωγή


Το Εργαστήριο Έρευνας Οπτικοακουστικών Τεχνών και Διαδραστικών Μέσων έχει μια τρίτη δραστηριότητα, το λεγόμενο “Έργο προβολής δημοσιότητας και παραγωγή περιεχομένου” το οποίο αλληλεπιδρά με το Ερευνητικό και Διδακτικό Έργο και θεωρείται γι' αυτό επιθυμητό.

Ενδεικτικές δραστηριότητες είναι:

  1. Διοργάνωση πολιτισμικών εκδηλώσεων με οπτικοακουστικό ή/και διαδραστικό προσανατολισμό
  2. Συμμετοχή με οπτικοακουστικά ή/και διαδραστικά έργα σε ειδικούς χώρους προβολής, όπως φεστιβάλ και γκαλερί, συμβατικούς ή εναλλακτικούς, κρατικούς ή ιδιωτικούς, εξωτερικούς, εσωτερικούς ή δυνητικούς
  3. Διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων προσαρμοσμένο σε παιδαγωγούς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια που επιθυμούν να αναβαθμίζουν τις γνώσεις τους στο αντικείμενο των οπτικοακουστικών τεχνών και διαδραστικών μέσων
  4. Πραγματοποίηση και συμμετοχή σε δράσεις απασχολούμενων καλλιτεχνών με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και την υποστήριξη διαπολιτισμικών εμπειριών που προκύπτει μόνο μέσω της κινητικότητας καλλιτεχνών.
  5. Υποστήριξη της επικοινωνιακής προβολής του ΤΤΗΕ και του Ιονίου Πανεπιστημίου.
  6. Διαδικτυακή προβολή του ΤΤΗΕ Επισημαίνεται ότι όλα τα έργα που εντάσσονται στον ευρύτερο τομέα της ανάπτυξης εφαρμογών Διαδικτύου και ιδίως η ανάπτυξη και διαχείριση του ιστοχώρου του Τμήματος, αρμοδιότητας του υπευθύνου διαχείρισης ιστοχώρων του Τμήματος (Επίκουρος Καθηγητής Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος) εντάσσονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου ως εξ αντικειμένου.
  7. Σχεδιασμός και δημιουργία επικοινωνιακής προβολής συνεργαζόμενων φορέων, με έμφαση στο τομέα του πολιτισμού και τουρισμού.
  8. Δημιουργία, παραγωγή και διανομή οπτικοακουστικού και διαδραστικού περιεχομένου.