Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Gaming Gamification


Σύντομη παρουσίαση της ερευνητικής ομάδας Gaming Gamification η οποία δραστηριοποιείται στο εργαστήριο διαδραστικών τεχνών InArts.eu του Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου. 
 
Σχετικά με την Ερευνητική Ομάδα
Η ερευνητική ομάδα Gaming Gamification εδρεύει στο Ιόνιο Πανεπιστήμιo, αποτελείται από μέλη του ερευνητικού εργαστηρίου διαδραστικών τεχνών inArts.eu  και δραστηριοποιείται στους τομείς των διαδραστικών πολυμέσων και τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη παιχνιδιών και παιγνιδικών εμπειριών. 
 
Το μεγάλο εύρος εφαρμογής συστημάτων που έχει υλοποιήσει περιλαμβάνει την μάθηση μέσω παιχνιδιών, εφαρμογές στις τέχνες, τον πολιτισμό και τη διασκέδαση και τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ομάδα αποτελείται από συνεργάτες με αντικείμενα τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων πολυμέσων, οι οποίοι καλύπτουν όλο το φάσμα των πραγματικοτήτων (AR, XR, MR VR, Holograms)  τον σχεδιασμό και ανάπτυξη διαμεσικού περιεχομένου σε συνδυασμό με παιγνιδικό σχεδιασμό, κινηματογραφική παραγωγή και την ανάπτυξη σεναρίων διαδραστικού περιεχομένου για τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
 
Σε επίπεδο υλοποιήσεων χαρακτηριστικά έργα που έχουν υλοποιηθεί περιλαμβάνουν:
 
BRENDA (Επιστημονικά Υπεύθυνος - Γιάννης Δεληγιάννης) benda.gr και game.brenda.gr (παιχνίδι σε περιοχή μεγάλης έκτασης και πόλης με χρήση ludification και σύνδεση γευσιγνωσίας με ιστορία)
 
HOLOGRAMS  (Επιστημονικά Υπεύθυνος - Γιάννης Δεληγιάννης) holograms.gr και corfu.holograms.gr (εφαρμογή εξερεύνησης των στοιχείων που συνθέτουν το μνημείο UNESCO της πόλης της Κέρκυρας με αξιοποίηση μεγάλης γκάμας μέσων)
 
BYZART (Επιστημονικά Υπεύθυνος - Γιάννης Δεληγιάννης) byzart.eu και byzart.eu/exhibition με αντικείμενο τη δημιουργία του θεματικού καναλιού βυζαντινής τέχνης στην πλατφόρμα της Europeana.
 
VR MUSEUM  (Επιστημονικά Υπεύθυνοι - Γιάννης Δεληγιάννης / Βασίλης Κομιανός) ft-museum.gr/vr/ Έκθεση Εικονικής Πραγματικότητας με Επιλεγμένο Μουσειακό Υλικό του Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου
 
Hub of Art Laboratories -HAL ( (Επιστημονικά Υπεύθυνος - Γιάννης Δεληγιάννης (έως την ένταξη του έργου & Μιχάλης Παναγόπουλος σήμερα) hal.avarts.ionio.gr  και συντονιστές του Gamification Hub hal.avarts.ionio.gr/en/creative-hubs/gamification 
 
METAVERSE space for the Film Office of the Prefecture of Ionian Islands (project το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Gamification Hub - https://www.spatial.io/s/ionianfilmofficemetaverses-Digital-Room-62dfa760b1c83600019a38f6?share=3365495829529394903
 
Συμμετοχή της ομάδας σε πολλές άλλες υλοποιήσεις ερευνητικών έργων (με επιστημονικά υπεύθυνους εκτός ομάδας) με αντικείμενα στα όρια των πολυμέσων (διαδραστικό projection mapping, παιχνίδια υπολογιστή, 3D εκτυπώσεις χαρακτήρων, προγραμματισμός διάδρασης σε AI και άλλα). 
 
Facebook ομάδας:

Σύντομο βιογραφικό συντονιστή της ομάδας Gaming Gamification:
 
Ο Γιάννης Δεληγιάννης είναι μέλος ΔΕΠ και υπηρετεί στη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίο, είναι ιδρυτικό μέλος του εργαστηρίου διαδραστικών τεχνών InArts.eu και διευθύνει την ερευνητική ομάδα Gaming Gamification. Το γνωστικό αντικείμενο και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα διαδραστικά πολυμέσα, τα αισθητήρια συστήματα και την ανάπτυξη προσαρμοστικού οπτικοακουστικού διαδραστικού περιεχομένου σε τομείς που περιλαμβάνουν τα Παιχνίδια Υπολογιστή, την Προσαρμοστική Μάθηση και την Τέχνη Νέων Μέσων. 
 
Η έρευνα πλαισιώνεται με την ανάπτυξη πρωτότυπων ολοκληρωμένων συστημάτων επαυξημένης, εικονικής πραγματικότητας και ολογραμμάτων και υλοποιήσεων στο μετασύμπαν (metaverse) τα οποία σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες διάδρασης του χρήστη με το περιεχόμενο. Οι δημοσιεύσεις και η έρευνα του εντάσσεται στους τομείς των πολιτισμικών εφαρμογών και την εκπαίδευση. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους παρακάτω τομείς: Διαδραστικά Πολυμέσα, Εφαρμοσμένα Πολυμέσα, Επαυξημένη Πραγματικότητα, Εικονική Πραγματικότητα, Ολογράμματα, Παιχνίδια Υπολογιστή, Διαδραστικό Σχεδιασμό, Παραγωγή Πολυμέσων, Διαδραστικές Εγκαταστάσεις, Αισθητήρια Συστήματα και την Ανακύκλωση Αισθητηρίων Συστημάτων. Έχει δημιουργήσει προϊόντα και υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες και την εμπειρία του χρήστη, συστήματα εκπαίδευσης ψυχαγωγίας, εκπαιδευτικές εφαρμογές για άτομα με ειδικές ανάγκες, προσαρμοστικά πολυμέσα, ολογράμματα και εφαρμογές ξενάγησης μέσω διαδραστικής αφήγησης. Υλοποιεί μια σειρά από ερευνητικά έργα με θέμα τα παιχνίδια (Games), την παιγνιοποίηση (Gamification) και την ωφέλιμη εξαπάτηση (Ludification).
 
Η εμπειρία στον πολιτισμό και το μετασύμπαν και τις σύγχρονες τεχνολογίες τεκμηριώνεται από τις παρουσιάσεις, τις ερευνητικές δράσεις και τις δημοσιεύσεις σε αυτούς τους τομείς, ορισμένες από τις οποίες περιλαμβάνονται παρακάτω και στον σύνδεσμο εμφανίζονται όλες οι δημοσιεύσεις κατά τα προηγούμενα έτη: