Προσωπικό


Χάλκου Μαρία

Χάλκου Μαρία

Πανεπιστημιακός Υπότροφος Ν. 4009/2011 [ΕΣΠΑ] με γνωστικό αντικείμενο Ιστορία & Θεωρία του Κινηματογράφου.


Προσωπική Ιστοσελίδα: https://independent.academia.edu/MariaChalkou

Πανεπιστημιακός Υπότροφος Ν. 4009/2011 [ΕΣΠΑ] με γνωστικό αντικείμενο Ιστορία & Θεωρία του Κινηματογράφου.
Επιστροφή