Προσωπικό


Παπαδόπουλος Αλέξανδρος

Παπαδόπουλος Αλέξανδρος

Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας σε θέματα Τέχνης και Επιστήμης.

Μεταδιδακτορικός ερευνητής (2019-τώρα)

Προσωπικός ιστότοπος

Επιστροφή