Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Κόμβος Film Praxis


Το Node for Film Praxis είναι ένας κόμβος έρευνας καλλιτεχνικής δημιουργίας, πρακτικής του κινηματογράφου και των οπτικοακουστικών μέσων εντός του InArts Lab. Το αντικείμενο του Node for Film Praxis είναι η διεπιστημονική χρήση εφαρμοσμένης θεωρίας και πρακτικής των μέσων ως συνεργατικές μεθοδολογίες. Ο στόχος του Node for Film Praxis είναι η καθοδήγηση, η εκπαίδευση και η υποστήριξη των ερευνητών της πρακτικής του κινηματογράφου και των οπτικοακουστικών μέσων, συνδυάζοντας την εφαρμοσμένη θεωρία του κινηματογράφου με ερευνητικά πεδία που βασίζονται στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Ο εν λόγω κόμβος επικεντρώνεται στην έρευνα και την εφαρμογή της εθνομιντιολογίας, καθώς και στην έρευνα, που βασίζεται στην εθνογραφία και την αυτοεθνογραφία. Τα μέλη του Node for Film Praxis συμμετέχουν ενεργά σε επιχορηγήσεις στον τομέα της έρευνας και της δημιουργικής βιομηχανίας σε διάφορα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή, το Node for Film Praxis προετοιμάζει, σε συνεργασία με το StoryLab Network, ένα νέο διαδικτυακό περιοδικό με ανοιχτή πρόσβαση και αξιολόγηση από ομότιμους κριτές, αφιερωμένο στην πρακτική του κινηματογράφου και των μέσων, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει το 2024.

Συντονισμός: Δρ. Ιάκωβος Παναγόπουλος
Επίτιμο Μέλος: Ομότιμος Καθηγητής Erik Knudsen

Μέλη

Δημοσιεύσεις μελών του Node for Film Praxis:

  • Panagopoulos, I. (2021). Returning to your Roots: Use of Mobile Shooting in an Ethnomediaology case study with the Tejon Native American Tribe in California. Frames Cinema Journal. doi: https://doi.org/10.15664/fcj.v18i1.2252
  • Knudsen, 2018, Finding The Personal Voice in Filmmaking, Palgrave McMillan.
  • Knudsen,2016,  The Total Filmmaker: Thinking of screenwriting, directing and editing as one role. New Writing: The International Journal for the Practice and Theory of Creative Writing, 13 (1). pp. 109-129. ISSN 1479-0726
  • Panagopoulos, I. (2022b). The Third Path in Cinema: the academic filmmaker model Athens: Papazisi.
  • Panagopoulos, I & Deligiannis, I (2022). How to establish film practice research and evidence impact in the Greek academic environment? The International Journal of Creative Media Practice 9, https://doi.org/10.33008/IJCMR.2022.12