Προσωπικό


Τα μέλη του εργαστηρίου αποτελούνται από διεθνώς αναγνωρισμένους καλλιτέχνες, ερευνητές και θεωρητικούς επιστήμονες οι οποίοι συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της έρευνας των οπτικοακουστικών μέσων στα πλαίσια της ευρύτερης καλλιτεχνικής δημιουργίας και της μεθοδολογίας αυτής με χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων παραγωγής.

Το προσωπικό του εργαστηρίου εμπλουτίζεται με μέλη ΔΕΠ, μέλη ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδακτορικούς ερευνητές ή εξωτερικούς συνεργάτες-ερευνητές με συναφή προς το εργαστήριο ερευνητικά ενδιαφέροντα, καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/21-09-1992 και 13 παρ. 3β του Ν. 2817/ 14-03-2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α' 78) αντίστοιχα.

Ιδρυτικά Στελέχη inARTS

Στραπατσάκη Μαριάννα

πρ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο: “Εικαστική Καλλιτεχνική Πράξη με έμφαση στη Βίντεο Τέχνη”

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.mariannestrapatsakis.gr/
Τηλιγάδης Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Διευθυντής Εργαστηρίου - Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: “Ζωγραφική με εξειδίκευση στην Τρισδιάστατη Κινούμενη Ψηφιακή Αναπαράσταση” (3D Animation)

Ονοράτου Νταλίλα

Επίκουρη Καθηγήτρια (μόνιμη) με γνωστικό αντικείμενο: “Αισθητική με έμφαση στη Σημειολογία της Εικόνας”

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://ionio.academia.edu/DalilaHonorato
Δεληγιάννης Ιωάννης

Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: “Αναλογικές και Ψηφιακές Τεχνολογίες Διαδραστικών Πολυμέσων”

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://users.ionio.gr/~yiannis/
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας

Διευθυντής Εργαστηρίου - Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: “Διαδικτυακή Επικοινωνία (Νέα Μέσα)”

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://users.ionio.gr/~agiannak/

Καθηγητές και Λέκτορες

Φλώρος Άγγελος

Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: "Εικαστική Καλλιτεχνική Πράξη με έμφαση στις Οπτικοακουστικές Διαδραστικές Εγκαταστάσεις"

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://sites.google.com/site/infocharta/

Υποψήφιοι διδάκτορες

Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ

Διδακτορική φοιτήτρια του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Δρόσος Γιώργος

Διδακτορικός φοιτητής του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Ελούλ Ιουστίνη

Διδακτορική φοιτήτρια του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Καϊμάρα Πολυξένη

Διδακτορική φοιτήτρια του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Κανελλοπούλου Αικατερίνη

Διδακτορική φοιτήτρια του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://kanellopoulou.ihrc.gr/
Νικόπουλος Γεώργιος

Διδακτορικός φοιτητής του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Παπασωτηρίου Μαρίνα

Διδακτορική φοιτήτρια του Τμήματος Ιστορίας.

Σδρόλια Μαρία

Διδακτορική φοιτήτρια του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Κόκκαλης Νίκος

Διδάκτορας και Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ) του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://nikoskokkalis.blogspot.gr
Μπέττχερ Κλάουντια

Ειδικό Τεχνικό Επιστημονικό Προσωπικό, Μέλος της Webteam του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Παναγόπουλος Ιάκωβος

Διδακτορικός φοιτητής, School of Film, Media and Performance, University of Central Lancashire, U.K.

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://iakovospanagopoulos.com
Παπαχρήστου Δήμητρα

Διδακτορική φοιτήτρια του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Χάλκου Μαρία

Πανεπιστημιακός Υπότροφος Ν. 4009/2011 [ΕΣΠΑ] με γνωστικό αντικείμενο Ιστορία & Θεωρία του Κινηματογράφου.

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://independent.academia.edu/MariaChalkou
Ψαρράς Βασίλειος

Μεταδιδακτορικός ερευνητής , Διδάσκων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας με γνωστικό αντικείμενο: "Χώρος και Οπτικοακουστικά Μέσα". 

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://billpsarras.tumblr.com