Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Προσωπικό


Τα μέλη του εργαστηρίου αποτελούνται από διεθνώς αναγνωρισμένους καλλιτέχνες, ερευνητές και θεωρητικούς επιστήμονες οι οποίοι συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της έρευνας των οπτικοακουστικών μέσων στα πλαίσια της ευρύτερης καλλιτεχνικής δημιουργίας και της μεθοδολογίας αυτής με χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων παραγωγής.

Το προσωπικό του εργαστηρίου εμπλουτίζεται με μέλη ΔΕΠ, μέλη ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδακτορικούς ερευνητές ή εξωτερικούς συνεργάτες-ερευνητές με συναφή προς το εργαστήριο ερευνητικά ενδιαφέροντα, καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/21-09-1992 και 13 παρ. 3β του Ν. 2817/ 14-03-2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α' 78) αντίστοιχα.

Ιδρυτικά Στελέχη inARTS

Στραπατσάκη Μαριάννα

πρ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο: “Εικαστική Καλλιτεχνική Πράξη με έμφαση στη Βίντεο Τέχνη”

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.mariannestrapatsakis.gr/
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας

Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: “Διαδικτυακή Επικοινωνία (Νέα Μέσα)”

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://users.ionio.gr/~agiannak/
Τηλιγάδης Κωνσταντίνος

Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: “Ζωγραφική με εξειδίκευση στην Τρισδιάστατη Κινούμενη Ψηφιακή Αναπαράσταση” (3D Animation)

Ονοράτου Νταλίλα

Διευθύντρια Εργαστηρίου - Συντονίστρια του Κόμβου Υβριδικών Τεχνών

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο: “Αισθητική με έμφαση στη Σημειολογία της Εικόνας”

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://ionio.academia.edu/DalilaHonorato
Δεληγιάννης Ιωάννης

Συντονιστής του Κόμβου Gaming Gamification

Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: “Αναλογικές και Ψηφιακές Τεχνολογίες Διαδραστικών Πολυμέσων”

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://users.ionio.gr/~yiannis/

Καθηγητές και Λέκτορες

Φλώρος Άγγελος

Επίκουρος Καθηγητής (μόνιμος) με γνωστικό αντικείμενο: "Εικαστική Καλλιτεχνική Πράξη με έμφαση στις Οπτικοακουστικές Διαδραστικές Εγκαταστάσεις"

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://sites.google.com/site/infocharta/
Μαλακασιώτη Αγγελική

Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο “Σχεδιασμός Δισδιάστατων Γραφικών με Εφαρμογή στην Ψηφιακή Ζωγραφική”

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://www.angelikimalakasioti.com/
Χάλκου Μαρία

Μέλος του Κόμβου Υβριδικών Τεχνών
Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο "Ιστορία, Θεωρία και Πράξη του Κινηματογράφου".

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://independent.academia.edu/MariaChalkou
Παναγόπουλος Ιάκωβος

Researcher StoryLab (Skills Training for Democratised Film Industries)
Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο:
"Κινηματογραφική Παραγωγή με Ειδίκευση στη Δημιουργία Οπτικοακουστικών Αφηγήσεων"

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://iakovospanagopoulos.com

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Kiais Francesco

Συνεργαζόμενος Καλλιτέχνης

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://francescokiais.com/

Zaretsky Adam

Μέλος του Κόμβου Υβριδικών Τεχνών.

Συνεργαζόμενος Καλλιτέχνης & Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο πλαίσιο της πράξης HAL

Καϊμάρα Πολυξένη

Διδακτόρισσα του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Κατσαρίδου Μαρία

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://avarts.ionio.gr/gr/department/people/709-katsaridou/
Κάτσενου Ρένα

Μέλος του Κόμβου Υβριδικών Τεχνών.
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια (2022-τώρα)

Κόκκαλης Νίκος

Διδάκτορας και Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ) του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://nikoskokkalis.blogspot.gr
Κολλιοπούλου Ελένη

Μέλος του Κόμβου Υβριδικών Τεχνών.
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια (2020-τώρα)

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://avarts.ionio.gr/gr/department/people/665-kolliopoulou/
Κρίγκα Μαρία

Θέση Ε.Ε.Π. στη Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Τμήμα Ήχου και Εικόνας – Τομέας Γραφικών-Γραφιστικών Τεχνών

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://mariakriga.wixsite.com/maria-kriga

Λάμπουρα Σταματέλλα

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Πληροφορική

Λογκάκη Ιωάννα

Μέλος του Κόμβου Υβριδικών Τεχνών.
Πτυχιούχος του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Λουκά Στέφανη

Μέλος του Κόμβου Υβριδικών Τεχνών.

Πτυχιούχος του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Μητσάνη Χριστίνα
Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ) του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Εικαστικός καλλιτέχνης
Μπέττχερ Κλάουντια

Ειδικό Τεχνικό Επιστημονικό Προσωπικό, Μέλος της Webteam του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Νικόπουλος Γεώργιος

Διδάκτορας του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Νίκου Θάνος

Μέλος του Κόμβου Υβριδικών Τεχνών.

Απόφοιτος του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Οικονομίδου Χρύσα

Μέλος του Κόμβου Υβριδικών Τεχνών.

Πτυχιούχος του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Οικονομίδου Ρουμπίνη

Ερευνήτρια σε θέματα Πολιτικής Επικοινωνίας και Διαδικτύου.
E: r.oikonomidou@ionio.gr

Παπαδόπουλος Αλέξανδρος

Μέλος του Κόμβου Υβριδικών Τεχνών.

Μεταδιδακτορικός ερευνητής (2019-τώρα)

Προσωπικός ιστότοπος

Τσίγκας Θάνος

Τελειόφοιτος του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Ψαρράς Βασίλειος

Μέλος του Κόμβου Υβριδικών Τεχνών
Πρώην Μεταδιδακτορικός ερευνητής (υπότροφος ΙΚΥ 2017-2019) και επί συμβάσει Διδάσκων τμήματος (2016-2019) 

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://billpsarras.tumblr.com

Υποψήφιοι διδάκτορες

Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ

Μέλος του Κόμβου Υβριδικών Τεχνών
Υποψήφια Διδακτόρισσα του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Δρόσος Γιώργος

Μέλος του Κόμβου Υβριδικών Τεχνών

Διδακτορικός φοιτητής του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Ελούλ Ιουστίνη

Μέλος του Κόμβου Υβριδικών Τεχνών

Υποψήφια Διδακτόρισσα του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Κληματσάκη Στυλιανή-Άννα

Μέλος του Κόμβου Υβριδικών Τεχνών.
Υποψήφια Διδακτόρισσα του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://avarts.ionio.gr/gr/department/people/667-klimatsaki/
Λαμπρογεώργος Αριστείδης

Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Παπασωτηρίου Μαρίνα

Υποψήφια Διδακτόρισσα του Τμήματος Ιστορίας.

Περγαντής Μηνάς

Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Χατζήπαπας Αριστομένης

Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://bit.ly/2JMlpgB