Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Κόμβος Gaming Gamification


Ο Κόμβος Gaming Gamification δραστηριοποιείται στο Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνών (InArts Lab) του Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου στους τομείς των διαδραστικών πολυμέσων και τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη παιχνιδιών και παιγνιδικών εμπειριών. Το μεγάλο εύρος εφαρμογής συστημάτων που έχει υλοποιήσει περιλαμβάνει τη μάθηση μέσω παιχνιδιών, εφαρμογές στις τέχνες, τον πολιτισμό και τη διασκέδαση και τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ομάδα αποτελείται από συνεργάτες με αντικείμενα τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων πολυμέσων, οι οποίοι καλύπτουν όλο το φάσμα των πραγματικοτήτων (AR, XR, MR VR, Holograms)  τον σχεδιασμό και ανάπτυξη διαμεσικού περιεχομένου σε συνδυασμό με παιγνιδικό σχεδιασμό, κινηματογραφική παραγωγή και την ανάπτυξη σεναρίων διαδραστικού περιεχομένου για τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 
Επιστημονικός συντονισμός: Γιάννης Δεληγιάννης
 
Έργα που έχει υλοποιήσει η ομάδα:
BRENDA (Επιστημονικά Υπεύθυνος - Γιάννης Δεληγιάννης) brenda.gr και game.brenda.gr (παιχνίδι σε περιοχή μεγάλης έκτασης και πόλης με χρήση ludification και σύνδεση γευσιγνωσίας με ιστορία)
HOLOGRAMS  (Επιστημονικά Υπεύθυνος - Γιάννης Δεληγιάννης) holograms.gr και corfu.holograms.gr (εφαρμογή εξερεύνησης των στοιχείων που συνθέτουν το μνημείο UNESCO της πόλης της Κέρκυρας με αξιοποίηση μεγάλης γκάμας μέσων)
BYZART (Επιστημονικά Υπεύθυνος - Γιάννης Δεληγιάννης) byzart.eu και byzart.eu/exhibition με αντικείμενο τη δημιουργία του θεματικού καναλιού βυζαντινής τέχνης στην πλατφόρμα της Europeana.
VR MUSEUM  (Επιστημονικά Υπεύθυνοι - Γιάννης Δεληγιάννης / Βασίλης Κομιανός) ft-museum.gr/vr/ Έκθεση Εικονικής Πραγματικότητας με Επιλεγμένο Μουσειακό Υλικό του Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου
Hub of Art Laboratories -HAL ( (Επιστημονικά Υπεύθυνος - Γιάννης Δεληγιάννης (έως την ένταξη του έργου & Μιχάλης Παναγόπουλος σήμερα) hal.avarts.ionio.gr  και συντονιστές του Gamification Hub hal.avarts.ionio.gr/en/creative-hubs/gamification 
METAVERSE space for the Film Office of the Prefecture of Ionian Islands (project το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Gamification Hub - https://www.spatial.io/s/ionianfilmofficemetaverses-Digital-Room-62dfa760b1c83600019a38f6?share=3365495829529394903
Συμμετοχή της ομάδας σε πολλές άλλες υλοποιήσεις ερευνητικών έργων (με επιστημονικά υπεύθυνους εκτός ομάδας) με αντικείμενα στα όρια των πολυμέσων (διαδραστικό projection mapping, παιχνίδια υπολογιστή, 3D εκτυπώσεις χαρακτήρων, προγραμματισμός διάδρασης σε AI και άλλα). 
Facebook ομάδας: