Προσωπικό


Τα μέλη του εργαστηρίου αποτελούνται από διεθνώς αναγνωρισμένους καλλιτέχνες, ερευνητές και θεωρητικούς επιστήμονες οι οποίοι συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της έρευνας των οπτικοακουστικών μέσων στα πλαίσια της ευρύτερης καλλιτεχνικής δημιουργίας και της μεθοδολογίας αυτής με χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων παραγωγής.

Το προσωπικό του εργαστηρίου εμπλουτίζεται με μέλη ΔΕΠ, μέλη ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδακτορικούς ερευνητές ή εξωτερικούς συνεργάτες-ερευνητές με συναφή προς το εργαστήριο ερευνητικά ενδιαφέροντα, καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/21-09-1992 και 13 παρ. 3β του Ν. 2817/ 14-03-2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α' 78) αντίστοιχα.

Ιδρυτικά Στελέχη inARTS

Στραπατσάκη Μαριάννα

πρ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο: “Εικαστική Καλλιτεχνική Πράξη με έμφαση στη Βίντεο Τέχνη”

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.mariannestrapatsakis.gr/
Τηλιγάδης Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Διευθυντής Εργαστηρίου - Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: “Ζωγραφική με εξειδίκευση στην Τρισδιάστατη Κινούμενη Ψηφιακή Αναπαράσταση” (3D Animation)

Ονοράτου Νταλίλα

Συντονίστρια της Ερευνητικής Ομάδας σε θέματα Τέχνης και Επιστήμης

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο: “Αισθητική με έμφαση στη Σημειολογία της Εικόνας”

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://ionio.academia.edu/DalilaHonorato
Δεληγιάννης Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: “Αναλογικές και Ψηφιακές Τεχνολογίες Διαδραστικών Πολυμέσων”

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://users.ionio.gr/~yiannis/
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας

Διευθυντής Εργαστηρίου - Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: “Διαδικτυακή Επικοινωνία (Νέα Μέσα)”

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://users.ionio.gr/~agiannak/

Καθηγητές και Λέκτορες

Μαλακασιώτη Αγγελική

Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο “Σχεδιασμός Δισδιάστατων Γραφικών με Εφαρμογή στην Ψηφιακή Ζωγραφική”

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://www.angelikimalakasioti.com/
Φλώρος Άγγελος

Επίκουρος Καθηγητής (μόνιμος) με γνωστικό αντικείμενο: "Εικαστική Καλλιτεχνική Πράξη με έμφαση στις Οπτικοακουστικές Διαδραστικές Εγκαταστάσεις"

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://sites.google.com/site/infocharta/

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Kiais Francesco

Συνεργαζόμενος Καλλιτέχνης

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://francescokiais.com/

Zaretsky Adam

Συνεργαζόμενος Καλλιτέχνης

Καϊμάρα Πολυξένη

Διδακτόρισσα του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Κατσαρίδου Μαρία

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://avarts.ionio.gr/gr/department/people/709-katsaridou/
Κόκκαλης Νίκος

Διδάκτορας και Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ) του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://nikoskokkalis.blogspot.gr
Κολλιοπούλου Ελένη

Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας σε θέματα Τέχνης και Επιστήμης.
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια (2020-τώρα)

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://avarts.ionio.gr/gr/department/people/665-kolliopoulou/
Κρίγκα Μαρία

Θέση Ε.Ε.Π. στη Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Τμήμα Ήχου και Εικόνας – Τομέας Γραφικών-Γραφιστικών Τεχνών

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://mariakriga.wixsite.com/maria-kriga

Λάμπουρα Σταματέλλα

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Πληροφορική

Λογκάκη Ιωάννα

Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας σε θέματα Τέχνης και Επιστήμης.
Πτυχιούχος του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Λουκά Στέφανη

Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας σε θέματα Τέχνης και Επιστήμης.

Πτυχιούχος του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Μητσάνη Χριστίνα
Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ) του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Εικαστικός καλλιτέχνης
Μπέττχερ Κλάουντια

Ειδικό Τεχνικό Επιστημονικό Προσωπικό, Μέλος της Webteam του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Νικόπουλος Γεώργιος

Διδάκτορας του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Νίκου Θάνος

Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας σε θέματα Τέχνης και Επιστήμης.

Απόφοιτος του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Οικονομίδου Χρύσα

Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας σε θέματα Τέχνης και Επιστήμης.

Πτυχιούχος του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Οικονομίδου Ρουμπίνη

Ερευνήτρια σε θέματα Πολιτικής Επικοινωνίας και Διαδικτύου.
E: r.oikonomidou@ionio.gr

Παναγόπουλος Ιάκωβος

Researcher StoryLab (Skills Training for Democratised Film Industries)

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://iakovospanagopoulos.com
Παπαδόπουλος Αλέξανδρος

Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας σε θέματα Τέχνης και Επιστήμης.

Μεταδιδακτορικός ερευνητής (2019-τώρα)

Προσωπικός ιστότοπος

Χάλκου Μαρία

Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας σε θέματα Τέχνης και Επιστήμης 
Συμβασιούχος Π.Δ. 407/80 με γνωστικό αντικείμενο "Ιστορία, Θεωρία και Πράξη του Κινηματογράφου".

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://independent.academia.edu/MariaChalkou
Ψαρράς Βασίλειος

Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας σε θέματα Τέχνης και Επιστήμης 
Πρώην Μεταδιδακτορικός ερευνητής (υπότροφος ΙΚΥ 2017-2019) και επί συμβάσει Διδάσκων τμήματος (2016-2019) 

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://billpsarras.tumblr.com

Υποψήφιοι διδάκτορες

Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ

Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας σε θέματα Τέχνης και Επιστήμης 
Υποψήφια Διδακτόρισσα του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Δρόσος Γιώργος

Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας σε θέματα Τέχνης και Επιστήμης

Διδακτορικός φοιτητής του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Ελούλ Ιουστίνη

Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας σε θέματα Τέχνης και Επιστήμης

Υποψήφια Διδακτόρισσα του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Κληματσάκη Στυλιανή-Άννα

Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας σε θέματα Τέχνης και Επιστήμης.
Υποψήφια Διδακτόρισσα του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://avarts.ionio.gr/gr/department/people/667-klimatsaki/
Λαμπρογεώργος Αριστείδης

Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Παπασωτηρίου Μαρίνα

Υποψήφια Διδακτόρισσα του Τμήματος Ιστορίας.

Περγαντής Μηνάς

Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Χατζήπαπας Αριστομένης

Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://bit.ly/2JMlpgB