Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Κόμβος Υβριδικών Τεχνών (NoHA)


Το NoHA είναι ένας ερευνητικός και δημιουργικός κόμβος, βασισμένος στην πρακτική της Βιολογίας και της Τέχνης με σκοπό τη διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα, στο πλαίσιο του εργαστηρίου InArts. Στόχος του NoHA είναι η καθοδήγηση, η εκπαίδευση και η καθοδήγηση των ερευνητών σχετικά με θέματα Ηθικής και Αισθητικής προκειμένου να φανταστούν ποιο είναι το μέλλον της υγείας, μέσω της ερευνητικής δημιουργίας Βιοτέχνης και Οικοτέχνης, με μέσα και βιομέσα (στο πλαίσιο των Νέων μέσων) που περιλαμβάνουν το σώμα. Οι παραπάνω έρευνες περιλαμβάνουν τους χώρους και τους μηχανισμούς, τις συσκευές και τις πλατφόρμες κώδικα, ενός φάσματος πολιτιστικών χώρων: συμπεριλαμβανομένων των χώρων φιλοξενίας, αποκατάστασης, γέννησης, θανάτου και των σχέσεων συνύπαρξης ανθρώπινου και μη ανθρώπινου.

 

Επιστημονικός συντονισμός:

Καλλιτεχνική διεύθυνση:

Μέλη:

Πρώην μέλη: